logo

Một bà cụ có 10 hào , bà đi chợ về thì còn 2 hào .Hỏi bà mua thịt hết bao nhiêu tiền biết bà mua cà chua hết 2 hào, mua táo hết 1 hào .

80 điểm

Hoàng Thị Kim Ngân

Toán học

Lớp 1-2-3

10đ

01:10:03 16-Oct-2021
Một bà cụ có 10 hào , bà đi chợ về thì còn 2 hào .Hỏi bà mua thịt hết bao nhiêu tiền biết bà mua cà chua hết 2 hào, mua táo hết 1 hào .
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (3)

lyttk1292

02:10:47 25-Oct-2021

số tiền bà mua thịt là;5hào

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Hoangthuynga2009

02:10:55 21-Oct-2021

Tổng số tiền để bà mua thịt,táo và cà chua là 10-2=8(đồng) Số tiền bà mua cà chua và táo là 2+1=3(đồng) Số tiền bà mua thịt là 8-3=5(đồng) Đáp số:5 đồng

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Nguyễn Phạm Thảo Nguyên

02:10:15 16-Oct-2021

số tiền bà mua cà chua và táo là: 2+1=3(đồng) số tiền bà mua thịt hết là: 10-3-2=5(đồng) đáp số:5 đông

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

3

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm