logo

Trong tài liệu này, quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh được thực hiện qua mấy bước?

6256 điểm

QueNgocHai

Toán học

Lớp 1-2-3

10đ

01:10:19 09-Oct-2021
Trong tài liệu này, quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh được thực hiện qua mấy bước?
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

Đặng Ngọc Anh

01:10:48 09-Oct-2021

Trong tài liệu này, quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh được thực hiện qua mấy bước? C. 5 bước

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm