logo

Màn hình Logo chia làm mấy phần: A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

60 điểm

NguyenChiHieu

Tin học

Lớp 4

50đ

01:11:32 29-Nov-2021
Màn hình Logo chia làm mấy phần: A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (3)

haique

02:01:22 12-Jan-2022

w4567e4w46

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Minh?????

06:01:36 08-Jan-2022

B

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

NguyenHieu

01:11:48 29-Nov-2021

B) 2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm