logo

Để Rùa ẩn mình, em dùng lệnh: A) ST B) CS C) HT D) HTT

60 điểm

NguyenChiHieu

Tin học

Lớp 4

50đ

12:11:10 29-Nov-2021
Để Rùa ẩn mình, em dùng lệnh: A) ST B) CS C) HT D) HTT
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

NguyenHieu

12:11:21 29-Nov-2021

C) HT

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm