logo

Lệnh nào xóa màn hình và Rùa vẫn ở vị trí hiện tại: A) Home B) CS C) Clean D) Wait

60 điểm

NguyenChiHieu

Tin học

Lớp 4

50đ

12:11:52 29-Nov-2021
Lệnh nào xóa màn hình và Rùa vẫn ở vị trí hiện tại: A) Home B) CS C) Clean D) Wait
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

Trọng Phúc

02:05:29 15-May-2022

C

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

NguyenHieu

12:11:12 29-Nov-2021

C) Clean

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm