logo

Dòng lệnh nào dưới đây viết đúng? A) repeat 4 [FD 100 RT 90] B) repeat 4 {FD 100 RT 90]. C) repeat 4 {FD 100 RT 90], D) repeat4 {FD 100 RT 90}

60 điểm

NguyenChiHieu

Tin học

Lớp 4

50đ

12:11:17 29-Nov-2021
Dòng lệnh nào dưới đây viết đúng? A) repeat 4 [FD 100 RT 90] B) repeat 4 {FD 100 RT 90]. C) repeat 4 {FD 100 RT 90], D) repeat4 {FD 100 RT 90}
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

Minh?????

03:01:22 09-Jan-2022

A

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

NguyenHieu

12:11:39 29-Nov-2021

A) repeat 4 [FD 100 RT 90]

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm