logo
ADVERTISEMENT

Hình thái giống nhau của hai loài bướm khác nhau có thể được giải thích nhờ cơ chế tiến hóa nào sau đây?

Câu hỏi :

Bướm ngày (Viceroy butterfly) và bướm vua (Monarch butterfly) trông rất giống nhau. Chúng đều có họa tiết màu vàng cam và đen trên cánh, hình dạng cánh cũng tương tự nhau. Cả hai loài bướm đều không phải là thức ăn chính cùa các loài chim ăn côn trùng. Hình thái giống nhau của hai loài bướm khác nhau có thể được giải thích nhờ cơ chế tiến hóa nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Hình thái giống nhau của hai loài bướm khác nhau có thể được giải thích nhờ cơ chế tiến hóa đồng quy
Bướm ngày (Viceroy butterfly) và bướm vua (Monarch butterfly)

Bướm ngày (Viceroy butterfly) và bướm vua (Monarch butterfly) trông rất giống nhau. Chúng đều có họa tiết màu vàng cam và đen trên cánh, hình dạng cánh cũng tương tự nhau. Cả hai loài bướm đều không phải là thức ăn chính cùa các loài chim ăn côn trùng. Hình thái giống nhau của hai loài bướm khác nhau có thể được giải thích nhờ cơ chế tiến hóa đồng quy.

ADVERTISEMENT