logo

Các tỉnh vùng Đông Bắc của Campuchia giao lưu kinh tế - văn hóa - xã hội thuận lợi với các quốc gia trên thế giới thông qua cảng biển nào sau đây ở nước ta hiện nay?

Câu hỏi :

Các tỉnh vùng Đông Bắc của Campuchia giao lưu kinh tế - văn hóa - xã hội thuận lợi với các quốc gia trên thế giới thông qua cảng biển nào sau đây ở nước ta hiện nay?
 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Cảng biển Đà Nẵng

Các tỉnh vùng Đông Bắc của Campuchia giao lưu kinh tế - văn hóa - xã hội thuận lợi với các quốc gia trên thế giới thông qua cảng biển Đà Nẵng. Đây là một cảng biển tổng hợp quốc gia, đang được chính phủ Việt Nam quy hoạch để trở thành cửa ngõ quốc tế trong tương lai. 

icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 01/02/2023