logo
ADVERTISEMENT

Hình chiếu bằng của hình lăng trụ ngũ giác đều là hình gì?

Câu hỏi :

Hình chiếu bằng của hình lăng trụ ngũ giác đều là hình gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Hình chiếu bằng của hình lăng trụ ngũ giác đều là hình ngũ giác
Hình lăng trụ ngũ giác đều

Hình lăng trụ ngũ giác đều là hình lăng trụ đều có đáy là hình ngũ giác. Hình lăng trụ ngũ giác đều có 3 hình chiếu.

- Hình chiếu đứng: Hình chữ nhật

- Hình chiếu cạnh: Hình chữ nhật

- Hình chiếu bằng: Hình ngũ giác

ADVERTISEMENT