logo
ADVERTISEMENT

Hình chiếu bằng của hình lăng trụ tam giác đều là hình gì?

Câu hỏi :

Hình chiếu bằng của hình lăng trụ tam giác đều là hình gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Hình chiếu bằng của hình lăng trụ tam giác đều là hình tam giác đều
Hình lăng trụ tam giác đều

Hình lăng trụ tam giác đều được giới hạn bởi hai đáy là tam giác bằng nhau và có các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau. Nếu đặt mặt đáy của lăng trụ đứng tam giác đều song song với mặt phẳng hình chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là tam giác đều.

ADVERTISEMENT