logo
ADVERTISEMENT

Giữa các khổ giấy (A0, A1, A2, A3, và A4) có mối quan hệ với nhau như thế nào?

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 9 (Giữa các khổ giấy (A0, A1, A2, A3, và A4) có mối quan hệ với nhau như thế nào) Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật SGK Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi: Giữa các khổ giấy (A0, A1, A2, A3, và A4) có mối quan hệ với nhau như thế nào?

Trả lời:

Giữa các khổ giấy (A0, A1, A2, A3, và A4) có mối quan hệ với nhau như thế nào

Cách trả lời số 1: Ta có thể thấy, kích thước khổ giấy như sau: 

A0: 841x1189 mm

A1: 594x841 mm

A2: 420x594 mm

A3: 297x420 mm

A4: 210x297 mm

Mối quan hệ giữa các khổ giấy trên như sau: chiều rộng của khổ A0 bằng chiều dài của khổ A1, chiều rộng của khổ A1 bằng chiều dài của khổ A2, chiều rộng khổ A2 bằng chiều dài khổ A3, chiều rộng khổ A3 bằng chiều dài khổ A4. Nghĩa là chiều rộng của khổ liền trước bằng chiều dài của khổ liền sau.

Cách trả lời số 2: Giữa các khổ giấy (A0, A1, A2, A3, và A4) có mối quan hệ về diện tích các khổ như sau: A0 = 2xA1 = 4xA2 = 8xA3 =  16xA4.

ADVERTISEMENT