logo
ADVERTISEMENT

Hãy thiết kế một thông điệp về bảo vệ lẽ phải

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 9 (Hãy thiết kế một thông điệp về bảo vệ lẽ phải) Bài 4: Bảo vệ lẽ phải SGK GDCD 8 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi: Hãy thiết kế một thông điệp về bảo vệ lẽ phải

Trả lời:

+ Thông điệp bảo vệ lẽ phải - Mẫu số 1

Thông điệp: "Bảo vệ lẽ phải - Hành động để bảo vệ tương lai"

Thông điệp này nhắm đến việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ những giá trị đúng đắn, chính đáng và công bằng trong cuộc sống. Đó có thể là việc bảo vệ môi trường, đấu tranh cho những quyền lợi xã hội hay đối đầu với những hành vi phi pháp, vi phạm pháp luật. Thông điệp sẽ khuyến khích mọi người hành động để bảo vệ những giá trị đó, bởi chúng là nền tảng cho một tương lai tốt đẹp hơn, nơi mà chúng ta có thể sống và phát triển một cách bền vững.

Thiết kế một thông điệp về bảo vệ lẽ phải

+ Thông điệp bảo vệ lẽ phải - Mẫu số 2

Thông điệp: "Hành động để bảo vệ lẽ phải - Để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn"

Thông điệp này khuyến khích mọi người hành động để bảo vệ những giá trị đúng đắn, chính đáng và công bằng, nhằm tạo ra một môi trường sống tốt đẹp hơn cho chúng ta và các thế hệ tương lai.

+ Thông điệp bảo vệ lẽ phải - Mẫu số 3

Thông điệp: "Bảo vệ lẽ phải - Chính là trách nhiệm của mỗi người"

Thông điệp này nhắm đến việc nhấn mạnh rằng bảo vệ lẽ phải không chỉ là trách nhiệm của chính phủ, mà còn là trách nhiệm của mỗi người trong xã hội. Chúng ta cần cùng nhau bảo vệ những giá trị đúng đắn, chính đáng và công bằng trong cuộc sống, để tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn.

+ Thông điệp bảo vệ lẽ phải - Mẫu số 4

Thông điệp: "Hãy trân trọng và bảo vệ lẽ phải - Để không bao giờ phải sống trong sự bất công"

Thông điệp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trân trọng và bảo vệ những giá trị đúng đắn, chính đáng và công bằng. Nếu chúng ta không bảo vệ và trân trọng những giá trị này, chúng ta sẽ sống trong một xã hội bất công, nơi mà mọi người không được đối xử công bằng và chính đáng.

>>> Xem toàn bộ: Soạn GDCD 8 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT