logo
ADVERTISEMENT

Em hãy áp dụng mô hình S.M.A.R.T để xác định một mục tiêu cụ thể (ngắn hạn, dài hạn) của bản thân và chia sẻ với các bạn trong lớp

Câu hỏi: Em hãy áp dụng mô hình S.M.A.R.T để xác định một mục tiêu cụ thể (ngắn hạn, dài hạn) của bản thân và chia sẻ với các bạn trong lớp. 

Trả lời:

Để áp dụng mô hình S.M.A.R.T để xác định một mục tiêu cụ thể (ngắn hạn, dài hạn) của bản thân, ta cần tuân thủ các yếu tố trong mô hình này. Cụ thể:

S - Specific (Cụ thể): Mục tiêu phải được xác định rõ ràng và cụ thể, không mơ hồ hay mập mờ. Ví dụ, "Tôi sẽ học tiếng Anh" không cụ thể, còn "Tôi sẽ đăng ký và tham gia khóa học tiếng Anh trong vòng 3 tháng tại trung tâm Anh ngữ XYZ" là một mục tiêu cụ thể.

M - Measurable (Đo lường được): Mục tiêu phải có thể đo lường được để theo dõi tiến độ và đánh giá thành công. Ví dụ, mục tiêu "Tôi sẽ đọc nhiều sách hơn" không đo lường được, còn "Tôi sẽ đọc ít nhất 10 trang sách mỗi ngày" là một mục tiêu có thể đo lường được.

A - Achievable (Khả thi): Mục tiêu phải được đặt ra với khả năng đạt được. Ví dụ, nếu bạn chưa bao giờ chạy bộ trước đó, mục tiêu "Tôi sẽ chạy một marathon trong vòng 2 tháng" là không khả thi. Thay vào đó, "Tôi sẽ bắt đầu tập chạy bộ và đạt được mục tiêu chạy được 5km trong vòng 3 tháng" là một mục tiêu khả thi.

R - Relevant (Liên quan): Mục tiêu phải liên quan đến lĩnh vực hoặc mục tiêu chung của bạn. Nó phải đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu lớn hơn của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn trở thành một nhà văn, mục tiêu "Tôi sẽ học cách chụp ảnh tốt hơn" không liên quan.

T - Time-bound (Có thời hạn): Mục tiêu phải có thời hạn để đảm bảo tính cụ thể và khả năng đo lường được. Nó cũng giúp bạn theo dõi tiến độ và đảm bảo bạn hoàn thành mục tiêu trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, "Tôi sẽ hoàn thành việc viết xong bài luận trong vòng 2 tuần" là một mục tiêu có thời hạn.

Vậy một mục tiêu cụ thể (ngắn hạn, dài hạn) có thể được đưa ra theo mô hình S.M.A.R.T như sau:

Mục tiêu ngắn hạn:

- S: Tôi sẽ đăng ký và tham gia khóa học tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ XYZ trong vòng 3 tháng.

- M: Tôi sẽ tham gia đầy đủ các buổi học và đạt được điểm trung bình 8/10 trong kỳ thi cuối khóa.

- A: Mục tiêu này khả thi vì tôi đã có kinh nghiệm học tiếng Anh trước đó và khả năng tài chính để đăng ký khóa học.

- R: Mục tiêu này liên quan đến mục tiêu chung của tôi là nâng cao trình độ tiếng Anh để phục vụ công việc và cuộc sống.

- T: Mục tiêu này có thời hạn rõ ràng là trong vòng 3 tháng.

Mục tiêu dài hạn:

- S: Tôi sẽ trở thành một kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp trong vòng 5 năm.

- M: Tôi sẽ hoàn thành chương trình đào tạo và đạt được bằng cấp chuyên ngành, cùng với ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

- A: Mục tiêu này khả thi vì tôi đã có kiến thức và năng lực cần thiết để hoàn thành chương trình đào tạo, cũng như có kế hoạch để tích lũy kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phần mềm.

- R: Mục tiêu này liên quan đến mục tiêu chung của tôi là phát triển nghề nghiệp và đạt được thành công trong lĩnh vực phần mềm.

- T: Mục tiêu này có thời hạn rõ ràng là trong vòng 5 năm.

>>> Xem đầy đủ: GDCD 8 Cánh Diều Bài 7 trang 43, 49

ADVERTISEMENT