logo

Bài 14 trang 43 SGK Toán 8 tập 1


Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 8 tập 1)

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

Giải Toán 8: Bài 14 trang 43 SGK Toán 8 tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

a) Mẫu thức chung = 12x5y4

Nhân tử phụ:

12x5y4 : x5y3 = 12y

12x5y4 : 12x3y4 = x2

Quy đồng:

Giải Toán 8: Bài 14 trang 43 SGK Toán 8 tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b) Mẫu thức chung = 60x4y5

Nhân tử phụ:

60x4y5 : 15x3y5 = 4x

60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Quy đồng:

Giải Toán 8: Bài 14 trang 43 SGK Toán 8 tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 8

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021