logo
ADVERTISEMENT

Giả sử một quan hệ đã có dữ liệu thao tác nào dưới đây có thể làm thay đổi dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu là cách để lưu trữ dữ liệu hiệu quả đảm bảo quá trình truy xuất dữ liệu, khai thác dữ liệu nhanh và chính xác hơn. Giả sử một quan hệ đã có dữ liệu thao tác nào dưới đây có thể làm thay đổi dữ liệu quan hệ? Hãy cùng Toploigiai trả lời câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 dưới đây!


Trắc nghiệm Tin 12: Giả sử một quan hệ đã có dữ liệu thao tác nào dưới đây có thể làm thay đổi dữ liệu quan hệ

A. Thu hẹp kích thước của thuộc tính   

B. Thêm vào quan hệ một số thuộc tính 

C. Thay đổi kiểu dữ liệu của thuộc tính 

D. Xóa một số thuộc tính  

Đáp án đúng là: A. Thu hẹp kích thước của thuộc tính

Giả sử một quan hệ đã có dữ liệu thao tác có thể làm thay đổi dữ liệu quan hệ là thu hẹp kích thước của thuộc tính   

Giả sử một quan hệ đã có dữ liệu thao tác có thể làm thay đổi dữ liệu quan hệ là thu hẹp kích thước của thuộc tính 

Lý giải vì sao chọn đáp án A

Việc lưu trữ dữ liệu là rất quan trọng. Nhằm đáp ứng và hỗ trợ nhu cầu truy xuất dữ liệu, cơ sở dữ liệu ra đời. Từ cơ sở dữ liệu đã xây dựng lên cơ sở dữ liệu quan hệ do tiến sĩ E.F.Code người Đức đưa ra vào năm 1969. Cơ sở dữ liệu quan hệ sẽ tiến hành tổ chức dữ liệu theo bảng, dựa trên mối quan hệ với nhau, hạn chế dư thừa dữ liệu, từ đó giúp quá trình lưu trữ và truy xuất dữ liệu hiệu quả hơn. Tuy nhiên cần lưu ý một số trường hợp có thể làm thay đổi dữ liệu quan hệ. Ví dụ: Giả sử một quan hệ đã có dữ liệu thao tác có thể làm thay đổi dữ liệu quan hệ là thu hẹp kích thước của thuộc tính.

ADVERTISEMENT