logo
ADVERTISEMENT

Khi xây dựng các truy vấn trong access để mô tả điều kiện trong mẫu hỏi ta nhập điều kiện vào dòng

Truy vấn trong access giống như câu hỏi được yêu cầu để tìm thông tin liên quan, thậm chí rất cụ thể, trong hệ cơ sở dữ liệu. Vậy khi xây dựng các truy vấn trong access để mô tả điều kiện trong mẫu hỏi ta nhập điều kiện vào dòng nào? Hãy cùng Toploigiai giải đáp thắc mắc qua bài viết dưới đây nhé!


Khi xây dựng các truy vấn trong access để mô tả điều kiện trong mẫu hỏi ta nhập điều kiện vào dòng nào trong lưới QBE?

A. Criteria

B. Show

C. Sort

D. Field

Đáp án đúng: C. Sort

Khi xây dựng các truy vấn trong access để mô tả điều kiện trong mẫu hỏi ta nhập điều kiện vào dòng

Giải thích của giáo viên Toploigiai lí do chọn đáp án C

Sắp xếp dữ liệu là một tính năng cho phép người dùng sắp xếp lại dữ liệu theo từng mục đích sử dụng với từng yêu cầu đặt ra. Khi xây dựng các truy vấn trong access để mô tả điều kiện trong mẫu hỏi ta nhập điều kiện vào dòng Sort trong lưới QBE. Khi sắp xếp sẽ có những điều kiện khác nhau được đưa ra như sắp xếp tăng dần, giảm dần, sắp xếp theo chữ cái, theo giá trị,...

ADVERTISEMENT