logo
ADVERTISEMENT

Khái niệm nào dưới đây không dùng để mô tả các yếu tố tạo thành mô hình cơ sở dữ liệu

Mô hình cơ sở dữ liệu là một loại mô hình dữ liệu được sử dụng để xác định cấu trúc logic của cơ sở dữ liệu. Khái niệm nào dưới đây không dùng để mô tả các yếu tố tạo thành mô hình cơ sở dữ liệu? Hãy cùng Toploigiai trả lời câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 dưới đây!


Trắc nghiệm Tin học 12: Khái niệm nào dưới đây không dùng để mô tả các yếu tố tạo thành mô hình cơ sở dữ liệu

A. Các ràng buộc dữ liệu

B. Các thao tác, phép toán trên dữ liệu

C. Cấu trúc dữ liệu

D. Cách tổ chức, lưu trữ dữ liệu

Đáp án đúng là: D. Cách tổ chức, lưu trữ dữ liệu

Khái niệm không dùng để mô tả các yếu tố tạo thành mô hình cơ sở dữ liệu là cấu trúc dữ liệu

Khái niệm không dùng để mô tả các yếu tố tạo thành mô hình cơ sở dữ liệu là cấu trúc dữ liệu

Lý giải nguyên nhân chọn đáp án D

Mô hình cơ sở dữ liệu là tập hợp các cơ sở dữ liệu dưới các dạng cấu trúc thuật ngữ và được gọi là lược đồ. Một cơ sở dữ liệu sẽ ao gồm các dữ liệu liên quan đến nhau, được lưu trữ trên máy tính cho nhiều người sử dụng. Cơ sở dữ liệu thường sử dụng để quản lý những dữ liệu lớn, nhiều. Ví dụ như quản lý dữ liệu trong trường đại học về thông tin sinh viên. Mô hình cơ sở dữ liệu bao gồm các ràng buộc dữ liệu, phép toán dữ liệu, tổ chức và lưu trữ dữ liệu. Vậy khái niệm không dùng để mô tả các yếu tố tạo thành mô hình cơ sở dữ liệu là cấu trúc dữ liệu.

ADVERTISEMENT