logo
ADVERTISEMENT

Em hãy nêu được ít nhất 4 sự thay đổi tích cực của bản thân so với khi còn là học sinh tiểu học

Câu hỏi: Em hãy nêu được ít nhất 4 sự thay đổi tích cực của bản thân so với khi còn là học sinh tiểu học

 sự thay đổi tích cực của bản thân so với khi còn là học sinh tiểu học

Lời giải:

- Giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn, hoạn nạn.

- Không quậy phá nghịch ngợm

- Tích chực tham gia các hoạt động của lớp, của trường 

- Có ý thức hơn trong việc họp tập, chăm chỉ và siêng năng hơn.

ADVERTISEMENT