logo

Em hãy nêu 4 việc làm để sắp xếp nơi ở và góc học tập gọn gàng, ngăn nắp

Câu hỏi: Em hãy nêu 4 việc làm để sắp xếp nơi ở và góc học tập gọn gàng, ngăn nắp

Sắp xếp nơi ở và góc học tập gọn gàng ngăn nắp

Lời giải:

- Không vứt đồ đạc lung tung.

- Thường xuyên dọn dẹp góc học tập, sắp xếp sách vở gọn gàng.

- Học xong phải cất đồ đúng chỗ, ngăn nắp.

- Chăn ga gối đệm gấp gọn gàng, quần áo treo đúng chỗ.

icon-date
Xuất bản : 11/01/2023 - Cập nhật : 03/07/2023