logo
ADVERTISEMENT

Em hãy nêu được ít nhất 6 việc nên làm để điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường học tập mới?

Câu hỏi: Em hãy nêu được ít nhất 6 việc nên làm để điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường học tập mới?

Trường học thân thiện - học sinh tích cực

Lời giải:

- Chủ động làm quen với bạn mới, bày tỏ sự thân thiện

- Lập thời gian biểu phù hợp với môi trường học tập mới.

- Rèn luyện đạo đức, tu dưỡng chuyên cần.

- Hỏi thầy cô, các anh chị lớp trên về phương pháp các môn học mới để nắm bắt kịp thời nhịp độ học tập ra trường đề ra.

- Xây dựng kế hoạch học tập phù hợp ngay từ đầu.

- Tích cực tham gia các câu lạc bộ do trường tổ chức

ADVERTISEMENT