logo
ADVERTISEMENT

Đọc hiểu tiếng việt Lưu Quang Vũ

Tuyển tập Bộ đề Đọc hiểu  tiếng việt Lưu Quang Vũ hay nhất. Tổng hợp, sưu tầm các đề Đọc hiểu  tiếng việt Lưu Quang Vũ đầy đủ nhất.


Đọc hiểu  tiếng việt Lưu Quang Vũ - Đề số 1

Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm

Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về

Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm

Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.

Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói

Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ

Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa

Óng tre ngà và mềm mại như tơ. 

Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ

Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn

Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá

Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình.

( Tiếng Việt, Lưu Quang Vũ - Thơ tình, NXB Văn học 2002)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Các phương thức biểu đạt của đoạn thơ trên là gì ?

Câu 2. Chỉ ra và nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ:

Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa 

Óng tre ngà và mềm mại như tơ. 

Câu 3. Nêu ngắn gọn nội dung của đoạn thơ.

Bộ đề Đọc hiểu tiếng việt Lưu Quang Vũ hay nhất

Câu 4. Viết một đoạn văn (5 đến 7 dòng) bày tỏ suy nghĩ của anh (chị ) sau khi đọc câu thơ: Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu:

Câu 1: Những phương thức biểu đạt của đoạn thơ gồm biểu cảm, tự sự, miêu tả

Câu 2:

- Biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ: So sánh

- Biện pháp so sánh khiến câu thơ trở nên mềm mại, cuốn hút người đọc. Tác giả so sánh tiếng việt với đất, lụa gợi nên vẻ đẹp hết sức bình dị, giản đơn, gần gũi với con người Việt Nam. Khơi dậy ý thức, trách nhiệm về việc cần bảo vệ sự giàu đẹp của tiếng việt của mọi người. 

Câu 3: Đoạn thơ ca ngợi vẻ đẹp của tiếng việt qua đó cũng thể hiện sự gắn bó, yêu quý, thấu hiểu của tác giả với tiếng Việt.

Câu 4: 

Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ là một bài thơ hấp dẫn, vừa Đẹp, vừa Hay, có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc. Ai đã được tiếp xúc với Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ thì không dễ quên. Tiếng Việt trở thành sợi dây nối liền tâm hồn, tư tưởng của mọi thành viên trong cộng đồng cũng như những người con xa xứ, lưu lạc. Từ mối liên hệ với lịch sử, tác giả đã xem tiếng Việt như là một nhân tố tạo nên sự bền vững muôn đời của dân tộc. Câu thơ: Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình cho thấy những ân tình của tiếng Việt, những giá trị cao cả mà tiếng Việt bồi đắp và dẫn dắt. Đồng thời câu thơ cũng nhắc nhở chúng ta về tình cảm mến yêu tha thiết, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ, bảo vệ tiếng Việt.


Đọc hiểu  tiếng việt Lưu Quang Vũ - Đề số 2

“Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói

Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ

Ôi tiếng Việt như đất cày , như lụa

Óng tre ngà và mềm mại như tơ

Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát

Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh

Như gió nước không thể nào nắm bắt

Dấu huyền trầm , dấu ngã chênh vênh”

(Lưu Quang Vũ – Tiếng Việt)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Văn bản trên thuộc thể thơ nào?

Câu 2: Chỉ ra và phân tích biện pháp tu từ được sử dụng chủ yếu trong văn bản.

Câu 3: Văn bản thể hiện thái độ, tình cảm gì của tác giả đối với tiếng Việt.

Câu 4: Viết đoạn văn khoảng 6 – 8 câu, trình bày suy nghĩ của anh ( chị) về trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ở giới trẻ ngày nay.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu:

Câu 1: Văn bản trên thuộc thể thơ tự do.

Câu 2:

- Biện pháp tu từ được sử dụng chủ yếu trong văn bản là: So sánh.

Ôi tiếng Việt như đất cày , như lụa

Óng tre ngà và mềm mại như tơ

Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát

Như gió nước không thể nào nắm bắt

- Biện pháp so sánh có tác dụng hữu hình hóa vẻ đẹp của tiếng Việt bằng các hình ảnh, âm thanh; tiếng Việt đẹp bởi  cả hình và thanh.

Bộ đề Đọc hiểu tiếng việt Lưu Quang Vũ hay nhất (ảnh 2)

Câu 3: Văn bản trên thể hiện lòng yêu mến đối với tiếng việt và thái độ chân trọng, bảo vệ sự giàu đẹp, phát triển của tiếng Việt.

Câu 4: 

Cùng với quá trình hội nhập thế giới, sự giao thoa văn hóa xã hội đòi hỏi ngôn ngữ phải có những thay đổi để đáp ứng các nhu cầu giao tiếp mới. Từ khi nước ta bắt đầu hội nhập thì ngôn ngữ cũng dần dần xuất hiện những hiện tượng mới mẻ. Những từ ngữ mới, cách diễn đạt mới được hình thành để thêm vào những khái niệm, ngữ nghĩa mà trong vốn tiếng Việt trước đó còn thiếu vắng. Cùng với mặt tích cực ấy, mặt tiêu cực cũng biểu hiện với không ít các cách nói, cách viết “khác lạ” trong giới trẻ làm mất đi hoàn toàn bản sắc vốn có của tiếng Việt. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người và xã hội loài người, đảm bảo một mặt truyền đạt và hiểu biết lẫn nhau của các thành viên xã hội. Ngôn ngữ không chỉ truyền đạt thông tin mà còn tác động đến nhân cách, hình thành nhân cách và biến đổi theo chiều hướng tốt hoặc xấu. Ngôn ngữ không chỉ là tấm gương phản chiếu thụ động đời sống xung quanh mà còn can thiệp vào bức tranh thế giới nhân cách, vào văn hóa ngôn ngữ của nó, đặt vào nó nhãn quan thế giới, chỉnh sửa, làm biến đổi nhân cách một cách hợp lý. Vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong giai đoạn hiện nay đã trở thành vấn đề cấp bách, cần sự chung tay của các lực lượng xã hội. Chủ thể của nhận thức và hành động, giới trẻ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc góp phần giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt trên cơ sở “kế thừa và phát huy truyền thống đi đôi với việc sáng tạo những giá trị mới phù hợp với tinh thần thời đại…”.


Đọc hiểu  tiếng việt Lưu Quang Vũ - Đề số 3

“Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói

Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ

Ôi tiếng Việt như đất cày , như lụa

Óng tre ngà và mềm mại như tơ

Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát

Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh

Như gió nước không thể nào nắm bắt

Dấu huyền trầm , dấu ngã chênh vênh”

(Lưu Quang Vũ – Tiếng Việt)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Nội dung của đoạn thơ trên là gì?

Câu 2. Phân tích giá trị của từ láy trong câu thơ Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh

Câu 3. Phân tích biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ:

Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa

Ống tre ngà và mềm mại như tơ.

Câu 4. Hãy chỉ ra ngắn gọn thái độ của tác giả được gửi gắm trong nhũng vần thơ trên. 

Đọc văn bản dưới đây rồi trả lời các câu hỏi từ câu 5 đến câu 6

“Cái gì đã tạo ở Nguyên Hồng một chủ nghĩa lạc quan vững khỏe đến như thế? Đó là lý tưởng cách mạng mà nhà văn đã tiếp thu được ngay từ thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông Dương, nhất là từ khoảng từ 1938-1939 trở đi. Đó là bản tính yêu đời, yêu sống của nhân dân lao động đã thắm vào máu thịt, tâm hồn ông. Đó là sức mạnh tinh thần của một con người bao giờ cũng song hết mình với cuộc song, với mọi người, mọi việc xung quanh. Thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, hoài nghi là cái gì hết sức xa lạ đối với Nguyên Hồng” 

(Trích Thương tiếc nhà vãn Nguyên Hồng- Nguyễn Đăng Mạnh)

Câu 5. Văn bản trên sử dụng phương thức biểu đạt chính là gì? Nêu chủ đề văn bản.

Câu 6. Đoạn văn trên sử dụng phép liên kết chính là gì?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu:

Câu 1. Nội dung chính của đoạn thơ ca ngợi vẻ đẹp của tiếng Việt, bày tỏ niềm tự hào đối với tiếng việt.

Câu 2. Câu thơ kể mọi điều ríu rít âm thanh sử dụng từ láy "ríu rít" có giá trị biểu đạt cao. 

Câu 3. 

Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa

Óng tre ngà và mềm mại như tơ.

Trong câu thơ trên, Lưu Quang Vũ sử dụng liên tiếp biện pháp so sánh để ca ngợi tiếng Việt gần gũi, thân thuộc nhưng lại mượt mà, uyển chuyển và vô cùng quý giá.

Câu 4. Qua đoạn thơ trên, nhà thơ đã gửi gắm tình yêu tiếng việt và niềm tự hào của mình về tiếng nói của dân tộc.

Câu 5. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là nghị luận. 

Câu 6. Phép liên kết chính được sử dụng trong đoạn văn là phép lặp.


Đọc hiểu tiếng việt Lưu Quang Vũ - Đề số 4

Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói

Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ

Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa

Óng tre ngà và mềm mại như tơ.

Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát

Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh

Như gió nước không thể nào nắm bắt

Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.

Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy

Một tiếng “vườn” rợp bóng lá cành vươn

Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng “suối”

Tiếng “heo may” gợi nhớ những con đường.

(“Tiếng Việt” – Lưu Quang Vũ)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Nêu nội dung chính của đoạn thơ?

Câu 2: Xác định biện pháp tu từ được sử dụng ở hai dòng thơ: “Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa – Óng tre ngà và mềm mại như tơ.”

Câu 3: Đặc sắc nào của tiếng Việt được tác giả nhắc đến trong hai khổ thơ in đậm của văn bản.

Câu 4: Theo em, làm thế nào để giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu:

Câu 1: Nội dung chính của đoạn thơ là tình cảm yêu quý, trân trọng tiếng viêt của tác giả.

Câu 2: Biện pháp tu từ được sử dụng ở hai dòng thơ: “Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa – Óng tre ngà và mềm mại như tơ.” là biện pháp so sánh (tiếng Việt như đất cày, lụa, óng tre ngà, tơ.

Câu 3: Đặc sắc của tiếng Việt là thứ tiếng nhiều thanh điệu, khiến lời nói có giai điệu, gợi hình,gợi thanh,  gợi cảm, có ý nghĩa sâu xa. 

Câu 4: Là học sinh, em sẽ làm những việc để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt như

- Luôn trân trọng tiếng nói quê hương mik, ko nhại các từ phổ biến của các vùng miền.

- Yêu quý tiếng Việt, luôn tìm cách học hỏi những từ phổ biến của các vùng miền.

- Truyền đạt những cái đẹp, cái hay của tiếng Việt cho mọi người.


Đọc hiểu Tiếng việt Lưu Quang Vũ - Đề số 4

Đọc đoạn trích: 

Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng 

Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta 

Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất

Nàng Mị Châu quỳ xuống lạy cha già. 

 

Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng 

Cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi

Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người 

Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ…

(Tiếng Việt, Lưu Quang Vũ )

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

Câu 2. Chỉ ra và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:  

“Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người 

Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ…”

Câu 3. Qua đoạn trích, tác giả thể hiện thái độ, tình cảm như thế nào khi nói về tiếng Việt ? 

Câu 4. Anh/ chị sẽ làm gì để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt? (Hãy trả lời bằng đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 dòng)

Trả lời câu hỏi đọc hiểu:

Câu 1. 

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là: biểu cảm.

Câu 2. 

Biện pháp tu từ trong hai câu thơ trên là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác và so sánh. 

→ Tác dụng: Nhấn mạnh vào sự gần gũi và thân thuộc của Tiếng Việt với người Việt, đồng thời làm cho câu thơ thêm tính biểu cảm và sinh động hơn.

Câu 3. 

Qua đoạn trích, tác giả thể hiện thái độ, tình cảm như thế nào khi nói về tiếng Việt ? 

Câu 4. 

Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng ta cần trân trọng và có tình cảm yêu quý nó. Cho dù trong thời kì hộp nhập và phát triển, có rất nhiều thứ tiếng khác nổi trội và quan trọng hay dù có đi du học và làm việc, sinh sống tại nước ngoài thì ta cũng không bao giờ được quên gốc rễ và tiếng mẹ đẻ của mình. Không được nói những từ ngữ thô tục và sáng tạo những từ ngữ không chuẩn mực từ Tiếng Việt.

-----------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu tiếng việt Lưu Quang Vũ. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Chúc các bạn học tập tốt!

ADVERTISEMENT