logo

Đọc hiểu Thế giới sẽ ra sao?

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Thế giới sẽ ra sao?: Phần trích trên thuộc kiểu văn bản nào? Phần trích trên cung cấp cho người đọc những thông tin chính nào? Tác giả đã chứng minh sự thống trị hầu khắp hành tinh của loài người theo cách nào?

Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:

      Giờ đây, loài người thống trị hầu khắp hành tinh đến mức chúng ta đang đẩy các động thực vật hoang dã ra khỏi bề mặt Trái Đất. Chúng ta đã sử dụng hơn một nửa đất đai của thế giới cho lương thực, thành phố, đường sá và hầm mỏ; chúng ta sử dụng hơn 40% sản lượng sơ cấp của hành tinh (tất cả mọi thứ chế biến từ thực vật và động vật); và chúng ta kiểm soát 3/4 lượng nước ngọt. Con người hiện là loài động vật lớn với số lượng nhiều nhất trên Trái Đất và đứng thứ hai trong danh sách đó chính là những con vật được chúng ta nhân giống để phục vụ mình. Những thay đổi trên cấp độ hành tinh giờ đây đang đe dọa gây tuyệt chủng cho 1/5 sinh vật, gấp khoảng một nghìn lần tỉ lệ tuyệt chủng tự nhiên - chúng ta đã mất một nửa số động vật hoang dã chỉ trong vòng 40 năm qua...

(Nhiều tác giả, Thế giới sẽ ra sao? NXB Dân trí, Hà Nội, 2020, tr, 38 - 39)

Đọc hiểu Thế giới sẽ ra sao?

Đọc hiểu Thế giới sẽ ra sao?

Câu 1: Phần trích trên thuộc kiểu văn bản nào?

A. Ký.                                                                

B. Truyện.  

C. Nghị luận.                                                       

D. Thông tin.

Câu 2. Từ nào sau đây là từ mượn gốc Hán:

A. Đường sá.                                             

B. Thay đổi.   

C. Thống trị.                                            

D. Đất đai.

Câu 3: Phần trích trên cung cấp cho người đọc những thông tin chính nào?

A. Địa vị thống trị của con người trên Trái Đất  và những hậu quả mà địa vị đó gây ra cho đời sống của muôn loài.

B. Những họat động của con người trên Trái đất và hậu quả mà những hoạt động đó gây ra cho đời sống muôn loài.

C. Vai trò to lớn của con người trên Trái đất và những việc làm tác động tới đời sống của muôn loài.

D. Sự tuyệt chủng của các loài sinh vật do những hoạt động của con người mang lại

Câu 4. Tác giả đã chứng minh sự thống trị hầu khắp hành tinh của loài người theo cách nào?

A. Liên tục đưa ra những số liệu cụ thể và các so sánh có độ xác thực cao.

B. Liên tục đưa ra lý lẽ và dẫn chứng cụ thể xác thực cho thông tin đưa ra.

C. Dùng lập luận chặt chẽ để làm rõ cho sự thống trị hầu khắp hành tinh của loài người.

D. Đưa ra những thông tin cơ bản nhất về sự  thống trị hầu khắp hành tinh của loài người.

Câu 5. Cụm từ nào sau đây là cụm danh từ?

A.  Đường sá và hầm mỏ.                                               

B. Những con vật.

C. Số lượng nhiều nhất.

D. Tuyệt chủng tự nhiên.

Câu 6. Từ sơ cấp trong đoạn trích có thể được đặt cùng nhóm với từ nào sau đây (tất cả đều là từ mượn).
A. Đa cấp.                                                               

B. Trung cấp.

C. Thứ cấp.                                                            

 D. Cao cấp.

Câu 7. Từ nào không thuộc nhóm từ nói về các loài sinh vật?

A. Động vật.                                 

B. Thực vật.

C. Trái đất.                                    

D. Con vật.

Câu 8. Trạng ngữ trong câu sau được dùng để làm gì ?
"Giờ đây, loài người thống trị hầu khắp hành tinh đến mức chúng ta đang đẩy các động thực vật hoang dã ra khỏi bề mặt Trái Đất"

A. Chỉ nguyên nhân.                                                              

B. Chỉ thời gian.

C. Chỉ mục đích.                                                                   

D. Chỉ phương tiện.

Câu 9. Bằng trải nghiệm của bản thân hoặc qua sách, báo, và các phương tiện thông tin khác, em hãy kể 2 đến 3 hậu quả do hiện tượng biến đổi khí hậu gây ra.

Câu 10. Giả sử, em là một tình nguyện viên tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường, em hãy đề xuất những việc làm có ý nghĩa góp phần bảo vệ môi trường?


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1                                                

D. Thông tin.

Câu 2.                                          

B. Thay đổi.

Câu 3

B. Những họat động của con người trên Trái đất và hậu quả mà những hoạt động đó gây ra cho đời sống muôn loài.

Câu 4.

A. Liên tục đưa ra những số liệu cụ thể và các so sánh có độ xác thực cao.

Câu 5. 

A. Đường sá và hầm mỏ.                                               

Câu 6. 

C. Thứ cấp.                                                            

Câu 7. 

C. Trái đất.                                    

Câu 8.                                                          

B. Chỉ thời gian.

Câu 9. 

Hậu quả do hiện tượng biến đổi khí hậu gây ra

- Hậu ứng nhà kính

- Mưa axit

- Hạn hán kéo dài

Câu 10. 

Em là một tình nguyện viên tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường và sau đây em có một vài đề xuất những việc làm có ý nghĩa góp phần bảo vệ môi trường như sau: sử dụng năng lượng sạch, sử dụng những đồ vật có thể tái chế hoặc dễ phân hủy, tiết kiệm các nguồn tài nguyên, tích cực trồng rừng,…

---------------------------------- 

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Thế giới sẽ ra sao? Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

icon-date
Xuất bản : 01/05/2023 - Cập nhật : 29/06/2023