logo
ADVERTISEMENT

Đọc hiểu Cuộc đời của chúng ta đạt được những thành tựu gì

Tuyển tập các đề Đọc hiểu Cuộc đời của chúng ta đạt được những thành tựu gì hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Cuộc đời của chúng ta đạt được những thành tựu gì, trở nên như thế nào, hạnh phúc hay bất hạnh, có ích hay có hại cho xã hội là do cách chúng ta lựa chọn. Kinh nghiệm cuộc đời cho tôi thấy có ba yếu tố quyết định sự lựa chọn của chúng ta: một là năng lực trí tuệ, hai là giá trị, ba là tầm nhìn. Hiển nhiên là năng lực trí tuệ có vai trò quan trọng trong sự lựa chọn. Năng lực trí tuệ ở đây là nắm bắt được những thông tin đầy đủ, phân tích những thông tin ấy và nhận thức được bản chất của những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta...Giá trị là những gì chúng ta xem là quan trọng, thiết yếu, sống còn đối với mình, là những gì chúng ta có thể sẵn sàng đánh đổi tự do, an toàn, sự no ấm của mình để bảo vệ nó. Mỗi người có thể có những giá trị giống nhau và khác nhau. Nó là một cái thang bậc đa dạng thể hiện thứ tự ưu tiên của những gì chúng ta coi trọng. Mơ ước một cuộc sống đầy đủ không có gì là xấu, ngược lại còn là động lực của sự tiến bộ. Người ta chỉ khác nhau ở con đường đạt đến mục tiêu. Chính các giá trị đã hướng dẫn chúng ta chọn con đường nào để đạt đến mục tiêu. Điều cần nhớ: cái gì cũng có hai mặt, mỗi sự lựa chọn đều đòi hỏi chúng ta phải trả giá. Vì vậy điều quan trọng là hiểu rõ hậu quả những lựa chọn của chúng ta. Tầm nhìn là khả năng nhìn ra một viễn cảnh xa hơn bối cảnh thực tế mà mình đang sống. Tầm nhìn ngắn hạn là chạy theo những ngành thời thượng, là chọn nghề dựa trên những nhu cầu trước mắt. Tầm nhìn dài hạn là phân tích bối cảnh xã hội, xác định năng khiếu, đặc điểm và năng lực của bản thân, trong đó quan trọng nhất là năng lực tự học và phẩm chất cá nhân. Đó mới là giá trị cốt lõi quyết định những thành tựu mà ta có thể đạt được. Với tầm nhìn dài hạn đó, chúng ta sẽ không nản lòng với khó khăn trước mắt và kiên trì với sự lựa chọn của mình.

(Cuộc đời là một sự lưa chọn, Phạm Thị Ly, tham gia diễn đàn “Những kẻ lạc đường” ngày 29/4/2013, Tuổi trẻ.vn)


Đọc hiểu Cuộc đời của chúng ta đạt được những thành tựu gì - Đề số 1

Đọc hiểu Cuộc đời của chúng ta đạt được những thành tựu gì

Câu 1: Theo tác giả bài viết có mấy yếu tố quyết định sự lựa chọn của mỗi con người trong cuộc đời? Trong những yếu tố ấy, yếu tố nào là quan trọng nhất?

Câu 2: Chỉ ra 1 phép liên kết câu được sử dụng trong đoạn cuối văn bản.

Câu 3: Tác giả muốn gửi tới thông điệp gì quá văn bản trên?

Câu 4: Để kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn, có ba việc: cho bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội mình đang sống, em quan tâm tới việc nào nhất ? Tại sao? Hãy trả lời khoảng 3 đến 5 dòng.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: Theo tác giả bài viết có 3 yếu tố quyết định sự lựa chọn của mỗi con người trong cuộc đời đó là: năng lực trí tuệ, giá trị, tầm nhìn.

Trong những yếu tố ấy, yếu tố nào quan trọng nhất là tầm nhìn. 

Câu 2:

- Ở câu cuối văn bản có câu: Đó mới là giá trị cốt lõi quyết định những thành tựu mà ta có thể đạt được. Với tầm nhìn dài hạn đó, chúng ta sẽ không nản lòng với khó khăn trước mắt và kiên trì với sự lựa chọn của mình.

- Phép liên kết câu được sử dụng trong đoạn cuối văn bản là: phép thế "đó mới là giá trị cốt lõi" thay cho "Với tầm nhìn dài hạn đó".

→ Phép thế trên giúp câu văn không bị lặp lại từ ngữ đã có ở câu trước đó.

Câu 3: 

Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm là:Chúng ta được phép lựa chọn cuộc đời cho chính mình. Tuy nhiên, khi lựa chọn chúng ta phải dựa trên 3 yếu tố là một là năng lực trí tuệ, hai là giá trị, ba là tầm nhìn. Trong đó tầm nhìn là yếu tố quan trọng nhất. Điều gì cũng có 2 mặt, mỗi sự lựa chọn đều phải trả giá nên cần hiểu rõ hậu quả của những lựa chọn đó thì mới hướng tới thành công và hạnh phúc.

Câu 4: 

Để kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn, có ba việc: cho bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội mình đang sống, em quan tâm tới việc cho mình trước. Bởi chỉ khi nào bản thân mình cảm thấy hạnh phúc và thành công thì mình mới có thể lo cho gia đình và xã hội. Cá nhân mỗi người là một thành phần trong gia đình và xã hội, mình vui vẻ thì sẽ tạo không khí cho gia đình vui vẻ, gia đình hòa thuận hạnh phúc thì mới tạo nên một xã hội văn minh. Vì thế, bản thân chúng ta hãy làm chủ chính mình, nhìn nhận tương lai và nhận thức được giá trị của mình thì sẽ có ích cho gia đình và xã hội.


Đọc hiểu Cuộc đời của chúng ta đạt được những thành tựu gì - Đề số 2

Đọc hiểu Cuộc đời của chúng ta đạt được những thành tựu gì

Câu 1. Theo tác giả bài viết có mấy yếu tố quyết định sự lựa chọn của mỗi người trong cuộc đời? Trong những yếu tố ấy, yếu tố nào mang ý nghĩa cốt lõi quyết định thành tựu mà mỗi người có thể đạt được?

Câu 2. Anh/Chị hiểu thế nào về câu nói của tác giả: “Hãy tự hỏi cái giá phải trả cho sự lựa chọn đó là gì và mình có thể chấp nhận cái giá ấy hay không”?

Câu 3. Câu văn: “Cuộc đời của chúng ta đạt được những thành tựu gì, trở nên như thế nào, hạnh phúc hay bất hạnh, có ích hay có hại cho xã hội là do cách chúng ta lựa chọn” trong văn bản gợi cho anh/chị suy nghĩ gì?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1.

- Theo tác giả bài viết có 3 yếu tố quyết định sự lựa chọn của mỗi con người trong cuộc đời đó là: năng lực trí tuệ, giá trị, tầm nhìn.

- Trong những yếu tố ấy, yếu tố mang ý nghĩa cốt lõi quyết định thành tựu mà mỗi người có thể đạt được là tầm nhìn.

Câu 2. 

Câu nói của tác giả: “Hãy tự hỏi cái giá phải trả cho sự lựa chọn đó là gì và mình có thể chấp nhận cái giá ấy hay không”?

Câu nói trên nói đến điều gì cũng có 2 mặt, mỗi sự lựa chọn đều phải trả giá nên cần hiểu rõ hậu quả của những lựa chọn đó, liệu hậu quả đó mình có thể chấp nhận được hay không? Từ đó, tác giả nhắn nhủ chúng ta phải chấp nhận với sự lựa chọn của mình, không hối tiếc dù kết quả không như mong muốn. Có như vậy mới là một con người có trách nhiệm.

Câu 3. 

Câu văn: “Cuộc đời của chúng ta đạt được những thành tựu gì, trở nên như thế nào, hạnh phúc hay bất hạnh, có ích hay có hại cho xã hội là do cách chúng ta lựa chọn” trong văn bản gợi cho em suy nghĩ về bản thân mình. Mình là ngưởi chủ động lựa chọn cuộc đời và là nguời chịu trách nhiệm về lựa chọn đó. Mình được chọn thành tựu, chọn mình trở nên hạnh phuc hay bất hạnh, có ích hay có hại. Vì thế, khi lựa chọn cho bản thân mình, hãy xem xét và nhìn nhận thật đúng hướng và tìm mọi cách để thực hiện kế hoạch đó. Những lựa chọn của hôm nay sẽ quyết định những thành công trong tương lai, nên mỗi chúng ta hãy làm chủ sự lựa chọn của mình.


Đọc hiểu Cuộc đời của chúng ta đạt được những thành tựu gì - Đề số 3

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.

Văn bản trên được trình bày theo cách thức nào sau đây: diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp?

Câu 2: Xác định hai thao tác lập luận được sử dụng trong văn bản trên.

Câu 3: Anh/chị có đồng ý với quan điểm: “Cuộc đời mỗi chúng ta đạt được những thành tựu gì, trở nên thế nào, hạnh phúc hay bất hạnh, có ích hay có hại cho xã hội là do cách chúng ta lựa chọn” không? Vì sao?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

- Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là nghị luận.

- Văn bản trên được trình bày theo cách thức diễn dịch.

Câu 2:

 Hai thao tác lập luận được sử dụng trong văn bản trên là: giải thích, bình luận.

Câu 3: 

Em hoàn toàn đồng ý với quan điểm: “Cuộc đời mỗi chúng ta đạt được những thành tựu gì, trở nên thế nào, hạnh phúc hay bất hạnh, có ích hay có hại cho xã hội là do cách chúng ta lựa chọn” vì: tương lai có ra sao chỉ có mình là người chịu trách nhiệm. Vì thế, ngay từ hiện tại mình có quyền lựa chọn và phải chấp nhận với sự lựa chọn của mình, không hối tiếc dù kết quả không như mong muốn. Có như vậy mới là một con người có trách nhiệm.

---------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Cuộc đời của chúng ta đạt được những thành tựu gì. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

ADVERTISEMENT