logo
ADVERTISEMENT

Đọc hiểu Bầm ơi của Tố Hữu

Tuyển tập các đề Đọc hiểu Bầm ơi của Tố Hữu hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo. 


Đọc hiểu Bầm ơi của Tố Hữu - Đề số 1

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: 

… Bầm ơi có rét không bầm, 

Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn. 

Bầm ra ruộng cấy bầm run, 

Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non. 

Mạ non bầm cấy mấy đon, 

Ruột gan bầm lại thương con mấy lần. 

Mưa phùn ướt áo tứ thân, 

Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu… 

(Trích Bầm ơi – Tố Hữu, tập thơ Việt Bắc, Nxb. Văn học, Hà Nội, 2005) 

Đọc hiểu Bầm ơi của Tố Hữu

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản ? 

Câu 2: Nội dung của văn bản ? 

Câu 3: Tìm và phân tích hiệu quả của những từ ngữ thể hiện nỗi vất vả của người mẹ trong đoạn thơ? 

Câu 4: Anh/chị hãy viết một đoạn văn ngắn từ 5 - 7 dòng thể hiện tình cảm của mình đối với mẹ? 

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

Phong cách ngôn ngữ của văn bản là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

Câu 2: 

Nội dung của văn bản là: Hình ảnh người mẹ tần tảo, vất vả và tình cảm của người con đối với mẹ của mình.

Câu 3: 

Những từ ngữ thể hiện nỗi vất vả của người mẹ trong đoạn thơ là:

+ Bầm ra ruộng cấy bầm run.

+ Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non. 

+ Mưa phùn ướt áo tứ thân.

→ Nhấn mạnh vào sự vất vả và sự tần tảo của người mẹ. Đây chính là hình tượng tiêu biểu cho người phụ nữa thời xưa.

Câu 4: 

>>> 2 mẫu Anh/chị hãy viết một đoạn văn ngắn từ 5 - 7 dòng thể hiện tình cảm của mình đối với mẹ


Đọc hiểu Bầm ơi của Tố Hữu - Đề số 2

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: 

Ai về thăm mẹ quê ta 

Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm … 

Bầm ơi có rét không bầm ! 

Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn 

Bầm ra ruộng cấy bầm run 

Chân lội dưới bùn tay cấy mạ non 

Mạ non bầm cấy mấy đon 

Ruột gan bầm lại thương con mấy lần 

Mưa phùn ướt áo tứ thân 

Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu! 

(Trích “Bầm ơi, Tố Hữu) 

Đọc hiểu Bầm ơi của Tố Hữu (ảnh 2)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? 

Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn thơ? 

Câu 3: Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong hai câu thơ sau: Mưa phùn ướt áo tứ thân Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu! 

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ lục bát.

Câu 2: 

Nội dung chính của đoạn thơ là: Hình ảnh người mẹ tần tảo, vất vả và tình cảm của người con đối với mẹ của mình.

Câu 3: 

Biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong hai câu thơ: Mưa phùn ướt áo tứ thân Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu! có tác dụng nhấn mạnh vào nỗi nhớ thương của con trai giành cho người mẹ. Tình yêu thương ấy là vô tận, không bao giờ cân, đo, đong, đếm, được.

----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Bầm ơi của Tố Hữu. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

ADVERTISEMENT