logo
ADVERTISEMENT

Điều cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa là phải đảm bảo tính

Di sản văn hóa thể hiện bản sắc văn hóa của cộng đồng xã hội. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước cùng nhân dân ta đã có nhiều hoạt động nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá. Việc bảo vệ di sản văn hóa là bảo vệ và giữ gìn sự tồn tại của sự vật hiện tượng theo dạng thức vốn có của nó. Vậy điều cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa cần đảm bảo điều gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây

Điều cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa là phải đảm bảo tính

A. Nguyên trạng.                 

B. Hiện đại.           

C. Hệ thống.                         

D. Nhân tạo.

Đáp án đúng: A. Nguyên trạng.     

Điều cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa là phải đảm bảo tính nguyên trạng.    

Điều cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa là phải đảm bảo tính

Giải thích 

Văn hóa nói chung, di sản văn hóa nói riêng được khẳng định là bộ phận hữu cơ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Di sản văn hóa là tài sản quý báu mang đậm nét đặc trưng của từng quốc gia, dân tộc. Di sản văn hóa còn là nguồn lực dồi dào cho tăng trưởng kinh tế và là điểm tựa vững chắc cho đời sống tinh thần của con người. 

Chính vì tầm quan trọng của di sản văn hóa như vậy nên việc bảo tồn di sản văn hóa cũng vô cùng quan trọng. Bảo tồn di sản văn hóa được hiểu là các nỗ lực nhằm bảo vệ và giữ gìn sự tồn tại của di sản theo dạng thức vốn có của nó.

Trong hoạt động bảo tồn di sản cần phải đảm bảo một số yêu cầu như: tính nguyên trạng, giữ được yếu tố gốc cấu thành di tích”, đảm bảo tính xác thực”, “giá trị nổi bật” và dựa trên cơ sở các cứ liệu và phương pháp khoa học. Trong đó điều cốt lõi nhất là cần phải đảm bảo tính nguyên trạng. 

Với quan điểm đảm bảo tính nguyên trạng, các di sản văn hóa sẽ được bảo vệ trong môi trường khép kín, tránh mọi tác động từ môi trường bên ngoài. Quan điểm này đã mang lại kết quả đáng kể, giúp lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa dân tộc với bản tính nguyên vẹn và truyền thống nhất.

ADVERTISEMENT