logo
ADVERTISEMENT

Điểm biểu diễn hình học của số phức z = − (3) có tọa độ là?

Câu hỏi :

Điểm biểu diễn hình học của số phức  z = − (3) có tọa độ là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Chọn đáp án C

Ta có: z = (3-i)i = 3i - i2 = 1+3i

=> Điểm biểu diễn số phức z là (1;3).

ADVERTISEMENT