logo
ADVERTISEMENT

Tê-lê-mác là nhân vật trong đoạn trích nào?

Câu hỏi :

Tê-lê-mác là nhân vật trong đoạn trích nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Trích sử thi Ô-đi-xê, Tê-lê-mác là nhân vật trong đoạn trích “Uy-lít-xơ trở về”

ADVERTISEMENT