logo

Trả lời câu hỏi Địa lí 11 Cánh diều Bài 12 (trang 57, 62)

Hướng dẫn Soạn Địa lí 11 Cánh Diều Bài 12: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trang 57, 62 ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 12: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Lý thuyết Địa lí 11 Cánh Diều Bài 12. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Sơ đồ tư duy Địa lí 11 Cánh Diều Bài 12: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)


1. Kể tên các lĩnh vực hợp tác của Việt Nam trong ASEAN. Nêu rõ vai trò của Việt Nam trong ASEAN.

Trả lời:

- Các lĩnh vực hợp tác của Việt Nam trong ASEAN: ngoại giao, kinh tế, khoa học - công nghệ, môi trường, y tế, văn hóa, giáo dục, an ninh - quốc phòng,...

- Vai trò của Việt Nam trong ASEAN:

+ Vai trò trong việc mở rộng ASEAN: Việt Nam cùng với các quốc gia khác đã thúc đầy việc kết nạp Lào, Mi-an-ma, Cam-pu-chia gia nhập vào ASEAN.

+ Vai trò trong thường trực ASEAN: Việt Nam đã hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN vào các năm 1998, năm 2010 và năm 2020; đạt được nhiều kết quả cao, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên, phát triển các tổ chức mới và nâng cao vị thế của A SEAN trên thế giới.

+ Vai trò trong việc tổ chức, điều phối các hoạt động của ASEAN: Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội năm 1998, góp phần quan trọng vào việc tăng cường đoàn kết, dây mạnh hợp tác giữa các thành viên. Đăng cai và tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 (năm 2003) và lần thứ 31 (tổ chức vào năm 2022).

+ Vai trò trong xây dựng thể chế: Việt Nam đã góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy các quốc gia kí kết thành công và đưa ra các biện pháp đề thực hiện Tuyên bồ về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Chủ động tham gia vào quá trình soạn thảo để đi đến kí kết và hiện thực hoá Hiến chương A SEAN, một văn kiện quan trọng để hỗ trợ ASEAN thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN.

+ Các hoạt động khác: Giữ vai trò kết nối thông qua Kế hoạch Hành động Hà Nội (năm 1997) và Tuyên bố Hà Nội về thu hẹp khoảng cách phát triển (năm 2001) giữa các thành viên trong ASEAN. Tham gia tích cực trong việc xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. cùng ASEAN bước sang một giai đoạn mới, tầm nhìn mới để hội nhập toàn cầu.

Bài 12: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

2. Lập bảng thống kê một số biểu hiện sự hợp tác của các quốc gia thành viên ASEAN trong lĩnh vực kinh tế và văn hoá theo mẫu sau vào vở ghi.

Địa lí 11 Cánh Diều Bài 12

Trả lời:

Lĩnh vực Biểu hiện sự hợp tác Mục đích
Kinh tế Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) Đưa ASEAN thành khu vực sản xuất cạnh tranh trên thị trường thế giới, nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN, tăng tính hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài
Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) Tạo ra một thị trường chung ASEAN, thông qua việc thúc đẩy tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và lao động trong khu vực. Ngoài ra, AEC cũng tập trung vào việc phát triển các ngành công nghiệp cơ bản và đầu tư vào các lĩnh vực, đổi mới, sáng tạo để tăng cường sức cạnh tranh.
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) Hướng tới hình thành Hiệp định Thương mại Tự do Đông Á (CEPEA)
Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA) Tang cường kết nối về kinh tế, tạo ra thị trường và quy mô dịch vụ lớn hơn, giảm các rào cản, tăng tính dự báo về thương mại và đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ; tăng cường hợp tác và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên.
Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) Từng bước tự do hóa, tạo thuận lợi thương mại hàng hóa, dịch vụ, cải thiện cơ hội đầu tư, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên ASEAN và thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa ASEAN và Nhật Bản
Văn hóa Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) Thúc đẩy nhận thức và bảo vệ các quyền con người trong các tầng lớp nhân dân ASEAN, tăng cường hợp tác chính phủ các quốc gia thành viên
Đại hội Thể thao Đông Nam Á (sea games) Tang cường tình hữu nghị, đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia và không ngừng nâng cao thành tích, kĩ thuật, chiến thuật các môn thể thao để có cơ sở tham gia các đại hội thể thao lớn hơn
Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) Nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, hữu nghị giữa các thanh niên ASEAN và thanh niên Nhật Bản.
Các hội nghị bộ trưởng Củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa các quốc gia thành viên trên mọi lĩnh vực

3. Tìm hiểu và giới thiệu về sự hợp tác của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục với ASEAN hoặc với một quốc gia thành viên của ASEAN.

>>> Xem trả lời

>>> Xem toàn bộ: Soạn Địa 11 Cánh Diều

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Địa lí 11 Cánh Diều Bài 12: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trang 57, 62 trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 04/03/2023 - Cập nhật : 08/08/2023