logo

Để nâng cao khả năng ghi nhớ hiệu quả, chúng ta có thể sử dụng kiểu ghi chép nào sau đây?

Câu hỏi :

Để nâng cao khả năng ghi nhớ hiệu quả, chúng ta có thể sử dụng kiểu ghi chép nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Sử dụng kỹ thuật ghi chép sơ đồ TƯ DUY trong ghi chép và ôn tập mang đến hiệu quả cao trong học tập

Để nâng cao khả năng ghi nhớ hiệu quả, chúng ta có thể sử dụng kiểu ghi chép: Sử dụng kỹ thuật ghi chép sơ đồ TƯ DUY trong ghi chép và ôn tập. Bởi việc hạn chế thời gian trong các tiết học sẽ khiến bạn không thể ghi chép toàn bộ nội dung. Việc sử dụng sơ đồ tư duy giúp quá trình ghi nhớ nhanh, dễ dàng và hệ thống kiến thức hiệu quả hơn. Sơ đồ tư duy là một phương pháp được khuyến khích sử dụng tại các trường học hiện nay. Để ghi chép theo cách này chỉ cần nắm được chủ đề cùng các ý chính. Bên cạnh đó có thể sử dụng thêm màu sắc, hình minh hoạ để sơ đồ tư duy dễ nhìn, dễ nhớ.

icon-date
Xuất bản : 03/01/2023 - Cập nhật : 03/01/2023