logo

Bố trí phòng họp, sử dụng bàn chữ nhật, có một ghế ngồi ở VỊ TRÍ ĐẦU BÀN là mô hình tổ chức họp theo hình thức?

Câu hỏi :

Bố trí phòng họp, sử dụng bàn chữ nhật, có một ghế ngồi ở VỊ TRÍ ĐẦU BÀN là mô hình tổ chức họp theo hình thức?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Bố trí phòng họp, sử dụng bàn chữ nhật, có một ghế ngồi ở VỊ TRÍ ĐẦU BÀN là mô hình tổ chức họp theo hình thức Uy quyền.

Bố trí phòng họp, sử dụng bàn chữ nhật, có một ghế ngồi ở VỊ TRÍ ĐẦU BÀN là mô hình tổ chức họp theo hình thức Uy quyền. Đây là cách bố trí thể hiện vị trí quan trọng của người ngồi đầu bàn. Hình thức này thường được sử dụng để bố trí tại các doanh nghiệp, người ngồi đầu thường là giám đốc, tổng giám đốc. VỊ TRÍ ĐẦU BÀN thể hiện quyền lực cao nhất của người ngồi đó.

icon-date
Xuất bản : 03/01/2023 - Cập nhật : 03/01/2023