logo
ADVERTISEMENT

Bố trí phòng họp, sử dụng bàn chữ nhật, xếp 2 dãy ghế đối diện nhau là mô hình tổ chức theo hình thức?

Câu hỏi :

Bố trí phòng họp, sử dụng bàn chữ nhật, xếp 2 dãy ghế đối diện nhau là mô hình tổ chức theo hình thức?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Bố trí phòng họp theo hình thức đối kháng hoặc tự do

Bố trí phòng họp, sử dụng bàn chữ nhật, xếp 2 dãy ghế đối diện nhau là mô hình tổ chức theo hình thức: Đối kháng hoặc tự do. Cách bố trí này thường được sử dụng trong những cuộc họp trưng cầu ý kiến, họp báo cáo, tìm phương án xử lý, khi cần lựa chọn hay quyết định một vấn đề nào đó. Cách bố trí này mang đến sự thoải mái, bình đẳng trong vai trò và quá trình giao tiếp.

ADVERTISEMENT