logo

Email là viết tắt của?

Câu hỏi :

Email là viết tắt của?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Email là từ viết tắt của Electronic Mail

Email là từ viết tắt của Electronic Mail, nó có nghĩa là thư điện tử (hay còn được gọi là hộp thư điện tử) và là một phương tiện giúp trao đổi thông tin thông qua mạng Internet giữa các thiết bị điện tử như laptop, điện thoại. Ngày nay, khi sử dụng email, người dùng có thể gửi và nhận thư bất cứ lúc nào với điều kiện chỉ cần đảm bảo kết nối Internet ổn định. Hệ thống thư điện tử tự động lưu trữ đồng thời hỗ trợ chuyển tiếp khi cần thiết.

icon-date
Xuất bản : 03/01/2023 - Cập nhật : 03/01/2023