logo

Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy cơ tuyệt chủng nhiều loài động vật quý hiếm, cần ngăn chặn hành động nào sau đây?

Câu hỏi :

Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy cơ tuyệt chủng nhiều loài động vật quý hiếm, cần ngăn chặn hành động nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy cơ tuyệt chủng nhiều loài động vật quý hiếm, cần ngăn chặn hành động nào sau đây?

Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật và thực vật quý hiếm, chúng ta cần ngăn chặn các hành động như:

- Khai thác thuỷ, hải sản vượt quá mức cho phép theo quy định

- Săn bắt, buôn bán và tiêu thụ các loài động, thực vật hoang dã.

- Sử dụng các sản phẩm từ động vật quý hiếm: lông thú, cao hổ, mật gấu, sừng tê giác, ngà voi,...

→ Các đáp án A, C, D: Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên. Bảo vệ các khu rừng tự nhiên. Trồng cây gây rừng đều là những đáp án các việc nên làm để bảo tồn đa dạng sinh học. Vậy chỉ có đáp án B: Săn bắt các loài động vật hoang dã là hành động cần ngăn chặn.

icon-date
Xuất bản : 01/07/2023 - Cập nhật : 04/07/2023