logo
ADVERTISEMENT

Con người cần gì để sống?

Câu trả lời chính xác nhất: Con người cần những thứ sau để sống: Không khí, nước, thức ăn, ánh sáng. Ngoài ra con người còn cần các điều kiện về tinh thần, xã hội. Chúng ta cần bảo vệ và giữ gìn môi trường sống xung quanh, các phương tiện giao thông và công trình công cộng, tiết kiệm nước, biết yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh.

Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về câu hỏi Con người cần gì để sống? Cũng như củng cố thêm kiến thức về bài Con người cần gì để sống, Toploigiai đã mang tới bài mở rộng sau đây, mời các bạn cùng tham khảo để mở rộng hành trang tri thức của mình nhé!


1. Con người cần gì để sống?

Con người cần gì để sống

Con người cần những thứ sau để sống: Không khí, nước, thức ăn, ánh sáng. Ngoài ra con người còn cần các điều kiện về tinh thần, xã hội. Chúng ta cần bảo vệ và giữ gìn môi trường sống xung quanh, các phương tiện giao thông và công trình công cộng, tiết kiệm nước, biết yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh.

>>> Tham khảo: Con người nhận thức hiện thực lịch sử bằng cách nào?


2. Bài tập củng cố kiến thức bài Con người cần gì để sống?

Con người cần gì để sống

Bài 1: Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?

Trả lời:

Như mọi sinh vật khác, con người cần: Không khí và Thức ăn để duy trì sự sống của mình.

Những bệnh nhân, tử tội hoặc tự tử không thể duy trì sự sống không phải vì họ thiếu thức ăn, nước, không khí. Những người mất thị giác vẫn có́ thể sống rất tốt mà không cần ánh sáng.

Nếu máu không đến não bộ (óc) được vì lý do này hay lý do khác, con người không thể duy trì sự sống.

Con người không thể sống thiếu ôxi quá 3 - 4 phút , không thể nhịn uống nước 3 - 4 ngày, cũng không thể nhịn ăn 28 - 30 ngày.

Bài 2: Những thứ em và mọi người cần cho cuộc sống là gì?

Đáp án

Những thứ em và mọi người cần cho cuộc sống là: thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng, nhiệt độ phù hợp, quần áo, nhà ở, đồ dùng, vui chơi, giải trí, tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè,...

Bài 3. Hoàn thành bảng và trả lời:

a. Lấy bảng dưới đây ở góc học tập

STT Yếu tố và điều kiện sống Cần để duy trì sự sống Cần cho cuộc sống
1 Không khí    
2 Nước    
3 Ánh sáng    
4 Nhiệt độ    
5 Nhà ở    
6 Thức ăn    
7 Tình cảm (gia đình, bạn bè)    
8 Bệnh viện    
9 Phương tiện đi lại    
10 Quần áo    
11 Trường học    
12 Đồ dùng trong nhà    
13 Sách, báo    
14 Đồ chơi    
15 Đồ dùng học tập    
16 Điều kiện khác: .......    

b. Đánh dấu X vào các cột tương ứng trong bảng cho phù hợp

Bài giải:

b. Hoàn thành bảng:

STT Yếu tố và điều kiện sống Cần để duy trì sự sống Cần cho cuộc sống
1 Không khí x  
2 Nước x  
3 Ánh sáng x  
4 Nhiệt độ x  
5 Nhà ở   x
6 Thức ăn   x
7 Tình cảm (gia đình, bạn bè)   x
8 Bệnh viện   x
9 Phương tiện đi lại   x
10 Quần áo   x
11 Trường học   x
12 Đồ dùng trong nhà   x
13 Sách, báo   x
14 Đồ chơi   x
15 Đồ dùng học tập   x
16 Điều kiện khác: .......    

Bài 4: Liên hệ thực tế và trả lời

Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?

Lời giải:

+ Con người cần phải có: Không khí để thở, thức ăn, nước uống, quần áo, nhà ở, bàn, ghế, giường, xe cộ, ti vi, …

+ Con người cần được đi học để có hiểu biết, chữa bệnh khi bị ốm, đi xem phim, ca nhạc, …

+ Con người cần có tình cảm với những người xung quanh như trong: gia đình, bạn bè, làng xóm, …

Bài 5:

a) Đọc nội dung sau:

Con người cần thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng, và nhiệt độ phù hợp để duy trì sự sống Con người không thể thiếu ô-xi từ 3 đến 4 phút, không thể nhịn uống nước từ 3 đến 4 ngày, cũng không thể nhịn ăn từ 28 đến 30 ngày. Ngoài các yếu tố trên, con người còn cần có các điều kiện vật chất khác (Nhà ở, quần áo, đồ dùng, …) và các điều kiện tinh thần (tình cảm, vui chơi, giải trí, …) cho cuộc sống của mình.

b) Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi: Con người cần gì để sống?

Trả lời:

- Con người cần thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp để duy trì sự sống.

- Ngoài ra, con người cũng cần các điều kiện vật chất khác như nhà ở, quần áo, đồ dùng... và các điều kiện tinh thần như tình cảm, vui chơi, giải trí...

Bài 6: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Những yếu tố nào dưới đây cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật?

A. Tình cảm gia đình, bạn bè, làng xóm.

B. Nhà ở, các đồ dùng trong nhà; đường giao thông và các phương tiện giao thông.

C. Không khí, nước, thức ăn, ánh sáng, nhiệt độ thích hợp.

D. Trường học, bệnh viện, các cơ sở vui chơi, giải trí.

Trả lời:

Những yếu tố cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật là:

C. Không khí, nước, thức ăn, ánh sáng, nhiệt độ thích hợp.

>>> Tham khảo: Tình huống nào dưới đây có thể gây căng thẳng cho con người

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi Con người cần gì để sống? Hi vọng cùng với một số bài tập củng cố kiến thức về bài Con người cần gì để sống sẽ giúp các bạn học tập tốt hơn. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

ADVERTISEMENT