logo

Chọn ngẫu nhiên một số có 2 chữ số từ các số 00 đến 99. Xác suất để có một con số tận cùng là 0 là

Câu hỏi :

Chọn ngẫu nhiên một số có 2 chữ số từ các số 00 đến 99. Xác suất để có một con số tận cùng là 0 là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

- Ta có từ 00 đến 99 có 100 số, nên không gian chọn mẫu sẽ là 100.

- Các số có số tận cùng là 0 gồm 10 số đó là: số 0 và những số trong chục gồm: 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90.

=> Xác suất để có một con số tận cùng là 0 là: P = 10/100 = 0,1

icon-date
Xuất bản : 10/04/2023 - Cập nhật : 01/07/2023