logo
ADVERTISEMENT

Cho hai đường thẳng d1 và d2 song song với nhau. Trên d1 lấy 5 điểm phân biệt, trên d2 lấy 4 điểm phân biệt. Số tam giác có 3 đỉnh là 3 điểm có được từ các điểm trên là?

Câu hỏi :

Cho hai đường thẳng d1 và d2 song song với nhau. Trên d1 lấy 5 điểm phân biệt, trên d2 lấy 4  điểm phân biệt. Số tam giác có 3 đỉnh là 3 điểm có được từ các điểm trên là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Chọn đáp án D

Muốn có được 1 tam giác, ta cần chọn được 3 điểm không thẳng hàng.

Cho hai đường thẳng d1 và d2 song song với nhau. Trên d1 lấy 5 điểm phân biệt, trên d2 lấy 4 điểm phân biệt. Số tam giác có 3 đỉnh là 3 điểm có được từ các điểm trên là?

Vậy số tam giác có 3 đỉnh là 3 điểm có được từ các điểm trên là:

40 + 30 = 70

ADVERTISEMENT