logo
ADVERTISEMENT

Cho 1 lít dung dịch CuCl20,1M. Điện phân với cường độ 10A trong vòng 2895s. Khối lượng Cu thoát ra là

Câu hỏi :

Cho 1 lít dung dịch CuCl20,1M. Điện phân với cường độ 10A trong vòng 2895s. Khối lượng Cu thoát ra là
 

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Khối lương Cu thoát ra khi Cho 1 lít dung dịch CuCl20,1M. Điện phân với cường độ 10A trong vòng 2895s.
ADVERTISEMENT