logo
ADVERTISEMENT

Ý nào dưới đây là không phù hợp để mô tả đặc điểm sinh lí của vật nuôi non?

Câu hỏi :

Ý nào dưới đây là không phù hợp để mô tả đặc điểm sinh lí của vật nuôi non? 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Ý nào dưới đây là không phù hợp để mô tả đặc điểm sinh lí của vật nuôi non?

Vật nuôi con sau khi sinh ra từ vật nuôi mẹ trong quá trình nuôi dưỡng và phát triển thường có những đặc điểm sinh lí của cơ thể như: Chúng có cường độ sinh trưởng lớn nhưng một số chức năng của cơ quan tiêu hóa còn yếu, chưa hoàn thiện, chưa có khả năng điều tiết thân nhiệt trong cơ thể nên khả năng miễn dịch (đề kháng) còn yếu nên rất có nguy cơ mắc bệnh.

Vì vậy, việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi con ở giai đoạn này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là nền tảng cho sự sinh trưởng và phát triển giai đoạn của vật nuôi sau này.  

ADVERTISEMENT