logo

Đâu không phải vai trò của chăn nuôi?

Câu hỏi :

Đâu không phải vai trò của chăn nuôi?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Đâu không phải vai trò của chăn nuôi?

Vai trò của chăn nuôi là: Chăn nuôi có vai trò quan trọng đối với đời sống con người, kinh tế và xã hội thông qua việc cung cấp:

- Cung cấp thực phẩm cho con người

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến; xuất khẩu

- Cung cấp sức kéo

- Cung cấp phân bón cho trồng trọt

- Tạo việc làm cho người nông dân

Vậy cung cấp nguyên liệu cho sản xuất bánh mì không phải là vai trò của ngành chăn nuôi.

icon-date
Xuất bản : 02/01/2023 - Cập nhật : 03/01/2023