logo
ADVERTISEMENT

Vùng phía Tây Hoa Kỳ tài nguyên chủ yếu có

Câu hỏi :

Vùng phía Tây Hoa Kỳ tài nguyên chủ yếu có

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Vùng phía Tây Hoa Kỳ tài nguyên chủ yếu có rừng, thủy điện, kim loại màu.
Miền Tây lãnh thổ Hoa Kỳ

Miền Tây lãnh thổ Hoa Kì là một 3 vùng tự nhiên được phân hóa trong khu vực Bắc Mĩ

- Địa hình: miền núi trẻ Coóc-đi-e, xen giữa là các bồn địa chất và cao nguyên, ven biển là các đồng bằng nhỏ.

- Khí hậu: ôn đới, cận nhiệt đới hải dương, cận nhiệt đới lục địa.

- Tài nguyên: nhiều kim loại màu, tài nguyên năng lượng dồi dào, diện tích rừng tương đối lớn, đất đai phì nhiêu bằng phẳng. 

ADVERTISEMENT