logo
ADVERTISEMENT

Trung Quốc đã áp dụng biện pháp chủ yếu nào sau đây để thu hút đầu tư nước ngoài?

Câu hỏi :

Trung Quốc đã áp dụng biện pháp chủ yếu nào sau đây để thu hút đầu tư nước ngoài

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Trung Quốc thành lập các đặc khu kinh tế.

Thành lập các đặc khu kinh tế là một trong những biện pháp chủ yếu mà Trung Quốc đã áp dụng để thu hút đầu tư nước ngoài. Họ cho phép các công ty, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và quản lý sản xuất công nghiệp tại các đặc khu và khu chế xuất. Đồng thời thực hiện chính sách mở cửa nhằm tăng cường trao đổi hàng hóa với thị trường thế giới. Tích cực đầu tư, đổi mới trang thiết bị, ứng dụng công nghệ cao.

ADVERTISEMENT