logo
ADVERTISEMENT

Chính sách kinh tế của Liên Bang Nga đã mang lại kết quả nào sau đây?

Câu hỏi :

Chính sách kinh tế của Liên Bang Nga đã mang lại kết quả nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Chính sách kinh tế của Liên Bang Nga
Tinh thần trong Chính sách kinh tế của Liên Bang Nga

Chính sách kinh tế của Liên bang Nga đã giúp nền kinh tế nước này tăng trưởng nhanh chóng. Dự trữ ngoại tệ lớn thứ 4 thế giới (2005), trả hết nợ nước ngoài, tăng thặng dư thương mại, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Vị thế của Liên bang Nga trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Hiện nay, Liên bang Nga là một trong những nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới.

ADVERTISEMENT