logo

Vùng cực có mưa ít là do tác động của

Câu hỏi :

Vùng cực có mưa ít là do tác động của

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Vùng cực có mưa ít là do tác động của

Vùng cực có mưa ít là do tác động của áp cao vì vùng cực có khí hậu lạnh và cực kỳ khô hạn, do lượng nước bốc hơi nhanh chóng vì tác động của gió lạnh và thời tiết khô cằn. Vùng cực cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng của các khối không khí lạnh, gây ra áp suất cao hơn và làm giảm lượng mưa. Do đó, áp cao được coi là nguyên nhân chính gây ra mưa ít ở vùng cực.

icon-date
Xuất bản : 06/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023