logo

Nguồn nước là điều kiện quan trọng cho sự phân bố các xí nghiệp của ngành?

Câu hỏi :

Nguồn nước là điều kiện quan trọng cho sự phân bố các xí nghiệp của ngành?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Các ngành luyện kim đen, dệt và nhuộm đều là các ngành sản xuất công nghiệp truyền thống, có quy mô sản xuất lớn và yêu cầu sử dụng nước trong quá trình sản xuất.

Ví dụ, trong ngành luyện kim đen, quá trình sản xuất thép thông thường yêu cầu sử dụng nước lớn để làm mát cho các thiết bị và xử lý sản phẩm. Ngoài ra, việc xử lý nước thải cũng là một vấn đề quan trọng trong ngành này.

Trong ngành dệt và nhuộm, các quy trình sản xuất cũng yêu cầu sử dụng nước lớn để làm mát và xử lý sản phẩm. Ngoài ra, trong quá trình nhuộm, các hóa chất có thể gây ô nhiễm môi trường, do đó việc xử lý nước thải và đảm bảo nguồn nước đủ lượng và chất lượng đảm bảo là rất quan trọng.

Do đó, trong các ngành sản xuất này, việc có nguồn nước đủ lượng và chất lượng đảm bảo là rất quan trọng để sản xuất được sản phẩm chất lượng cao, đồng thời đảm bảo an toàn môi trường. Nếu không có nguồn nước đủ lượng và chất lượng đảm bảo, các xí nghiệp trong các ngành này sẽ gặp khó khăn trong việc sản xuất và phát triển.

icon-date
Xuất bản : 10/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023