logo

Viết một đoạn văn (khoảng 6 - 8 dòng) nhận xét về nhân vật phó may và các thợ phụ trong văn bản Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

Câu hỏi: Viết một đoạn văn (khoảng 6 - 8 dòng) nhận xét về nhân vật phó may và các thợ phụ trong văn bản Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

Trả lời:


Viết một đoạn văn (khoảng 6 - 8 dòng) nhận xét về nhân vật phó may và các thợ phụ trong văn bản Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục – Mẫu 1

Phó may và thợ phụ là những người có tính nịnh nọt, tham lam và dối trá. Bác phó may tuy may xấu, cắt xén đồ làm tất và giày khiến ông Giuốc-đanh đi chật nhưng khi được bảo lại bảo ông Giuốc-đanh tưởng tượng. Trang phục bác phó may may cho ông Giuốc-đanh thì lố bịch, hoa còn ngược nhưng lại nói dối không chớp mắt là quý tộc thường mặc thế vì biết ông Giuốc-đanh thiếu hiểu biết và muốn thành quý tộc. Bốn thợ phụ đi theo phó may cũng có tính cách như vậy, nổi bật hơn cả là giả dối và nịnh nọt ông Giuốc-đanh bằng từ hoa mỹ vì biết ông ưa nịnh để từ đó trục lợi. Phó may và các thợ phụ thật tham lam và có thể nối dối, nịnh nọt mọi điều để đạt được lợi ích.


Viết một đoạn văn (khoảng 6 - 8 dòng) nhận xét về nhân vật phó may và các thợ phụ trong văn bản Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục – Mẫu 2

Trong đoạn trích Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục không chỉ ông Giuốc-đanh là người có tính xấu ưa sự nịnh bợ và giả dối mà cả bác phó may và bốn thợ phụ đi theo cũng đều là những con người không tốt. Bác phó may là người lừa lọc, tự kiêu, sĩ diện. Khi ông Giuốc-đanh phản ảnh tất và giày bị chật, bác phó may đã nhất quyết nói rằng đó là do ông Giuốc-đanh tưởng tưởng mà sự thật là do mình đã cắt xén nguyên liệu làm đồ. Khi may ngược hoa áo cho ông Giuốc-đanh không chỉ vậy bộ đồ phó may may ra còn rất lố bịch nhưng lại nói rằng quý tộc mặc như vậy vì nắm thóp được ông Giuốc-đanh muốn làm quý tộc. Còn bốn thợ phụ đi theo phó may cũng không khá hơn, khi vào thử đồ cho ông Giuốc-đanh đã thể hiện rõ bản chất hám tiền, họ đã xin ông Giuốc-đanh tiền thưởng và nịnh nọt ông ta bằng loạt danh xưng cao quý như ông lớn, cụ lớn rồi đến cả đức ông. Bác phó may và bốn thợ phụ quả là những người tham lam, lừa lọc và không từ mọi cách để đạt được điều mình muốn.

Viết một đoạn văn (khoảng 6 - 8 dòng) nhận xét về nhân vật phó may và các thợ phụ trong văn bản Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục – Mẫu 2

Viết một đoạn văn (khoảng 6 - 8 dòng) nhận xét về nhân vật phó may và các thợ phụ trong văn bản Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục – Mẫu 3

Trong văn bản Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục, nhân vật phó may và các thợ phụ được miêu tả là những người có tính cách không tốt. Họ đều có xu hướng nịnh bợ và giả dối để đạt được lợi ích của mình. Bác phó may là người tự kiêu, lừa lọc và luôn sẵn sàng lợi dụng sự ngây thơ của ông Giuốc-đanh để kiếm tiền. Những thợ phụ đi theo phó may cũng không khác, họ cũng có tính cách tham lam và không từ mọi cách để đạt được lợi ích của mình. Tuy nhiên, một điều đáng chú ý là việc miêu tả những nhân vật này không chỉ dừng lại ở mức độ tốt/xấu, mà còn cung cấp cho độc giả các thông tin cụ thể về nhân vật, từ đó giúp cho độc giả có thể hình dung và hiểu rõ hơn về tính cách của nhân vật trong văn bản.


Viết một đoạn văn (khoảng 6 - 8 dòng) nhận xét về nhân vật phó may và các thợ phụ trong văn bản Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục – Mẫu 4

Nhân vật phó may và các thợ phụ trong văn bản Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục đều có tính cách không tốt. Phó may là một kẻ tham lam, giả dối, sĩ diện và có tính tự kiêu. Khi làm việc cho ông Giuốc-đanh, bác phó may đã lợi dụng sự ngây thơ của ông ta để kiếm tiền, bằng cách làm cho ông ta mua những trang phục và giày dép không phù hợp, và đồng thời còn nói dối về chất lượng của sản phẩm. Bốn thợ phụ đi theo phó may cũng không khác, họ cũng có tính cách tham lam và nịnh bợ ông Giuốc-đanh để đạt được lợi ích của mình. Trong khi thử đồ cho ông Giuốc-đanh, họ còn xin ông ta tiền thưởng và nịnh bợ ông ta bằng những danh xưng cao quý. Tất cả những hành động của nhân vật này đều cho thấy tính cách tự cho mình quyền lực và sẵn sàng lợi dụng những người khác để đạt được mục đích của mình.

>>> Tham khảo: Soạn bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục lớp 8 trang 98, 102 Cánh Diều

icon-date
Xuất bản : 12/03/2023 - Cập nhật : 14/03/2023