logo
ADVERTISEMENT

Theo em, đoạn trích Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục muốn phê phán điều gì?

Câu hỏi: Theo em, đoạn trích Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục muốn phê phán điều gì? 

Trả lời:

Theo em, đoạn trích Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục muốn phê phán tính ưa sĩ diện trong xã hội, đây được xem như một căn bệnh rất tiêu cực và khó chữa trị. Những người mắc phải căn bệnh này có biểu hiện rõ nhất là sự ưa nịnh bợ, dối trá và tâng bốc. Tính ưa sĩ diện này thường dẫn đến sự thiếu trung thực, dễ dẫn đến làm việc sai trái và ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội. Do đó, việc loại bỏ tính cách ưa sĩ diện là điều rất cần thiết để xây dựng một xã hội tốt đẹp và phát triển hơn.

>>> Tham khảo: Soạn bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục lớp 8 trang 98, 102 Cánh Diều

ADVERTISEMENT