logo
ADVERTISEMENT

Nếu người thân hoặc bạn của em có tính cách như ông Giuốc-đanh, em sẽ khuyên họ như thế nào?

Câu hỏi: Nếu người thân hoặc bạn của em có tính cách như ông Giuốc-đanh, em sẽ khuyên họ như thế nào?

Trả lời cách 1

Nếu người thân hoặc bạn của em có tính cách như ông Giuốc-đanh em sẽ khuyên họ phải bỏ tính cách đó đi vì đây là tính xấu, ảnh hưởng sâu sắc tới họ và mọi người xung quanh. Họ nên học hỏi nhiều điều xung quanh và khiêm tốn hơn trong cuộc sống.

Trả lời cách 2

Nếu người thân hoặc bạn của em có tính cách như ông Giuốc-đanh, em sẽ khuyên họ hãy chịu khó học hỏi và khiêm tốn hơn, đừng thấy người khác khoe khoang mà mình cũng bắt chước.

>>> Tham khảo: Soạn bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục lớp 8 trang 98, 102 Cánh Diều

ADVERTISEMENT