logo
ADVERTISEMENT

Viết đoạn văn ( khoảng 7 - 9 câu) làm rõ chất trào phúng nhẹ nhàng mà sâu cay của bài thơ Lai Tân qua lời nhận xét: “Trời đất Lai Tân vẫn thái bình”

Câu hỏi: Viết đoạn văn ( khoảng 7 - 9 câu) làm rõ chất trào phúng nhẹ nhàng mà sâu cay của bài thơ Lai Tân qua lời nhận xét: “Trời đất Lai Tân vẫn thái bình”.

Trả lời:


Đoạn văn làm rõ chất trào phúng nhẹ nhàng mà sâu cay của bài thơ Lai Tân: Mẫu số 1

“Lai Tân” của Hồ Chí Minh là bài thơ có chất trào phúng mạnh mẽ tố cáo hiện thực xã hội Trung Quốc suy tán, mục rữa thời bấy giờ. Cũng là tiếng cười đầy châm biếm của Hồ Chi Minh về những “con người" trong bộ máy cai trị của Lai Tân dưới góc nhìn của tác giả. Lời thơ thể hiện nụ cười châm biếm nhẹ nhàng mà sâu cay. Nhà thơ chỉ nói một cách vu vơ rằng Bộ máy trính quyền chức sắc của Lai Tân như vậy ấy thế mà “vẫn thái bình”. Tập “Nhật ký trong tù” với cái nhìn đầy mỉa mai của tác giả được thể hiện rõ nét với đặc sắc vừa là nhật ký, cũng vừa là thơ. Đặc điểm thơ này đầy trữ tình, chiêm nghiệm, đáng để suy ngẫm “Không biết bao giờ mới đến ngày tự do”. Bài thơ “Lai Tân” mượn hình tương ba nhân vật Ban trưởng, Cảnh trưởng và Huyện trưởng điển hình cho những cái xấu xa, đối bại nhất trong xã hội Lai Tân thuở ấy. Nỗi niềm cẵm phẫn, uất ức trước cảnh tù đầy nghịch lí nhưng vẫn phải cam chịu được tác giả gửi gắm vào những câu thơ nhẹ nhàng, sâu sắc.


Đoạn văn làm rõ chất trào phúng nhẹ nhàng mà sâu cay của bài thơ Lai Tân: Mẫu số 2

Bài thơ “Lai Tân” mượn hình tượng của ba nhân vật trong bộ máy cai trị dưới trướng chính quyền Tưởng Giới. Ba nhân vật Ban trưởng, Cảnh trưởng và Huyện trưởng hiện lên là những con người xấu xa, tâm địa độc ác, vô trách nghiệm với công việc. Người thì mải đánh bạc, người thì nhăm nhe hút máu tù nhân, người thì “chong đèn" thâu đêm để chìm đắm trong tệ nạn - thuốc phiện. Thấy bối cảnh xã hội suy tàn như vậy, nhà thơ mới hỏi bâng quơ: Lai Tân có bộ máy chính truyền chức sắc như vậy mà “vẫn thái bình như xưa”. Câu nói đó nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai, khinh bỉ, quả thật là “Ngục trung nhật kí”. Với câu hỏi vu vơ bâng đùa, “Lai Tân” là bài thơ tố cáo hiện thực bộ máy chính quyền cai trị thối nát của xã hội Trung Quốc, đồng thời cũng là nỗi niềm cam chịu, bất bình của nhà thơ về những tên quan có chức có quyền ở Lai Tân mà lại thơ ơ, không có trách nhiệm, tạo nên một xã hội đầy dãy nhưng bất công, nghịch lí.

Đoạn văn làm rõ chất trào phúng nhẹ nhàng mà sâu cay của bài thơ Lai Tân

Đoạn văn làm rõ chất trào phúng nhẹ nhàng mà sâu cay của bài thơ Lai Tân: Mẫu số 3

“Lai Tân” là một bài thơ được viết ra nhằm tố cáo sự thối nát của xã hội Trung Quốc thời điểm đó. Đồng thời, nó cũng là một tiếng cười châm biếm của nhà thơ về những “con người” trong đám chức sắc ở Lai Tân mà ông đã quan sát được. Bài thơ thể hiện sự châm biếm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của nhà thơ khi hỏi rằng với hệ thống quan lại và chính quyền như vậy, Lai Tân vẫn “thái bình như xưa” sao? Trong bài thơ, nhà thơ đã sử dụng cách mỉa mai, châm biếm để tố cáo cái xấu xa, đồi bại của bọn quan lại chính quyền Tưởng Giới Thạch thuở ấy. Tuy nhiên, đây chỉ là để mỉa mai, châm biếm cái nghịch lí, nghịch cảnh mà nhà thơ đã và đang phải đối diện và cam chịu. Các đặc điểm thể loại của bài thơ “Lai Tân” thể hiện tính hướng nội của “Nhật kí trong tù”. Bài thơ không chỉ là một nhật kí mà còn là thơ trữ tình, tác giả viết cho mình để suy ngẫm, để chiêm nghiệm, để “vừa ngẫm vừa đợi đến ngày tự do”. Bằng cách viết như vậy, nhà thơ đã góp phần làm nên giá trị nghệ thuật của bài thơ và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả.


Đoạn văn làm rõ chất trào phúng nhẹ nhàng mà sâu cay của bài thơ Lai Tân: Mẫu số 4

Bài thơ "Lai Tân" của Hồ Chí Minh được cho là có chất trào phúng nhẹ nhàng mà sâu cay. Trong bài thơ, nhà thơ mỉa mai, châm biếm những con người trong bộ máy cai trị của Lai Tân dưới góc nhìn của mình. Tuy nói một cách vu vơ, nhưng bài thơ tố cáo hiện thực xã hội Trung Quốc suy tàn, mục rữa thời bấy giờ. Hình ảnh ba nhân vật Ban trưởng, Cảnh trưởng và Huyện trưởng được mượn để tả những cái xấu xa, đối bại nhất trong xã hội Lai Tân thuở ấy. Tác giả hỏi bâng quơ: Lai Tân có bộ máy chính truyền chức sắc như vậy mà “vẫn thái bình như xưa”. Câu nói đó nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai, khinh bỉ, tiết lộ nỗi niềm cam chịu, bất bình của nhà thơ về những tên quan có chức có quyền ở Lai Tân mà lại thơ ơ, không có trách nhiệm, tạo nên một xã hội đầy dãy nhưng bất công, nghịch lí.

Đoạn văn làm rõ chất trào phúng nhẹ nhàng mà sâu cay của bài thơ Lai Tân

Đoạn văn làm rõ chất trào phúng nhẹ nhàng mà sâu cay của bài thơ Lai Tân: Mẫu số 5

Bài thơ "Lai Tân" của Hồ Chí Minh được cho là có chất trào phúng nhẹ nhàng mà sâu cay. Trong bài thơ, nhà thơ mỉa mai, châm biếm những con người trong bộ máy cai trị của Lai Tân dưới góc nhìn của mình. Tuy nói một cách vu vơ, nhưng bài thơ tố cáo hiện thực xã hội Trung Quốc suy tàn, mục rữa thời bấy giờ. Hình ảnh ba nhân vật Ban trưởng, Cảnh trưởng và Huyện trưởng được mượn để tả những cái xấu xa, đối bại nhất trong xã hội Lai Tân thuở ấy. Tác giả hỏi bâng quơ: Lai Tân có bộ máy chính truyền chức sắc như vậy mà “vẫn thái bình như xưa”. Câu nói đó nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai, khinh bỉ, tiết lộ nỗi niềm cam chịu, bất bình của nhà thơ về những tên quan có chức có quyền ở Lai Tân mà lại thơ ơ, không có trách nhiệm, tạo nên một xã hội đầy dãy nhưng bất công, nghịch lí.


Đoạn văn làm rõ chất trào phúng nhẹ nhàng mà sâu cay của bài thơ Lai Tân: Mẫu số 6

Trong bài thơ “Lai Tân”, Hồ Chí Minh đã dùng những câu thơ trào phúng, châm biếm để tố cáo sự thối nát của bộ máy chính trị trong xã hội Trung Quốc thời đó. Tác giả đã mỉa mai, châm chọc những nhân vật trong đám chức sắc ở Lai Tân, chỉ ra tính cách hư hỏng, đê tiện của họ. Bài thơ đặc biệt chú trọng vào những hình ảnh rất chi tiết về sự lãng phí, tham lam của các quan chức cai trị. Lời nhận xét “Trời đất Lai Tân vẫn thái bình” là câu thơ châm biếm nhẹ nhàng mà sâu cay, giúp nhà thơ tố cáo sự thật một cách khéo léo và tinh tế. Với chất trào phúng mạnh mẽ, bài thơ “Lai Tân” không chỉ phản ánh thực trạng xã hội Trung Quốc mà còn là lời kêu gọi nhân dân phản kháng chống lại sự cai trị tham nhũng, bất công của các quan chức. Bài thơ đã góp phần đánh thức lòng tự ái, ý thức chống lại sự thối nát trong xã hội của người dân, đồng thời trở thành một tác phẩm văn học có giá trị đối với văn học cách mạng Việt Nam.

>>> Tham khảo: Soạn bài Lai Tân lớp 8 trang 85, 86 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT