logo

Việc làm tương nước chấm là ứng dụng quá trình phân giải của vi sinh vật trên nguồn cơ chất nào?

Vi sinh vật có thời gian phân đôi ngắn nên quá trình hấp thu, chuyển hóa, tổng hợp các chất của tế bào diễn ra rất nhanh. Việc làm tương, nước chấm là ứng dụng quá trình phân giải của vi sinh vật trên nguồn cơ chất Protein. Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu rõ hơn qua câu hỏi trắc nghiệm bài Sinh học vi sinh vật SBT Sinh 10 nhé!

Trắc nghiệm Sinh 10: Việc làm tương, nước chấm là ứng dụng quá trình phân giải của vi sinh vật trên nguồn cơ chất nào?

A. Lipid.

B. Lactose.

C. Polysaccharide.     

D. Protein.

Đáp án đúng: D. Protein.


Giải đáp tại sao D là đáp án đúng

Vi sinh vật là tất cả những sinh vật đơn bào hoặc đa bào nhân sơ hay nhân thực với kích thước rất nhỏ và không thể quan sát được bằng mắt thường, do đó người ta thường phải sử dụng đến kính hiển vi để có thể quan sát chúng. 

Quá trình phân giải vi sinh vật từ các protein phức tạp thành các axit amin diễn ra bên ngoài tế bào nhờ vi sinh vật tiết proteaza ra môi trường. Các axit amin này được vi sinh vật hấp thu và phân giải để tạo thành năng lượng cho hoạt động sống của tế bào.

Vì sao vi sinh vật phát triển rất nhanh?

Có 2 quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật, bao gồm:

+ Phân giải protein và ứng dụng

Xảy ra bên ngoài cơ thể vi sinh vật nhờ quá trình tiết proteaza của chúng và tạo ra sản phẩm là các axit amin.

Ứng dụng: Được ứng dụng trong sản xuất nước tương, nước chấm…

+ Phân giải polisaccarit và ứng dụng

Lên men êtilic: Tinh bột ⟶ (+ Nấm đường hóa) ⟶ Glucôzơ ⟶ (+ Nấm men rượu) ⟶ Êtanol + CO2

Lên men lactic (chuyển hóa kị khí): Có 2 loại lên men lactic là lên men đồng hình và lên men dị hình

Glucôzơ ⟶ (+ Vi khuẩn lactic đồng hình) ⟶ Axit lactic

Glucôzơ ⟶ (+ Vi khuẩn lactic dị hình) ⟶ Axit lactic + CO2 + Êtanol + Axit axetic…

Phân giải xenlulôzơ: Xenlulozơ có trong xác thực vật ⟶ Vi sinh vật tiết enzim xenlulaza phân giải xenlulozơ ⟶ Tạo chất mùn, làm giàu chất dinh dưỡng cho đất, tránh ô nhiễm môi trường

Ứng dụng: Phân giải tinh bột để sản xuất kẹo, xirô, rượu…, tận dụng bã thải thực vật làm nấm ăn, làm thức ăn cho gia súc.

>>> Tham khảo: Việc làm nào sau đây là ứng dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của độ ẩm tới sinh trưởng của quần thể vi sinh vật?

icon-date
Xuất bản : 14/10/2022 - Cập nhật : 19/11/2022