logo
ADVERTISEMENT

Vào nửa sau mùa đông, miền Bắc nước ta có thời tiết lạnh ẩm và mưa phùn là do?

Câu hỏi :

Vào nửa sau mùa đông, miền Bắc nước ta có thời tiết lạnh ẩm và mưa phùn là do?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Vào nửa sau mùa đông, miền Bắc nước ta có thời tiết lạnh ẩm và mưa phùn là do khối khí lạnh di chuyển về phía Đông qua biển (được cung cấp thêm hơi ẩm) vào nước ta.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT